09 juni 2021

Kinderopvangtoeslagaffaire in Oss

Verklaring CDA Oss en SP Oss


Landelijk zijn veel ouders en kinderen getroffen door de kinderopvangtoeslagenaffaire. Door alle problemen kunnen zij hun leven als volwaardig burger niet oppakken zonder proactieve hulp. Het
gevoel dat ze voortdurend van het kastje naar de muur worden gestuurd worden werkt verlammend. Helaas zijn er in de gemeente Oss ook een behoorlijk aantal gedupeerde gezinnen. De gemeente kan door de problemen die de Belastingdienst en het Rijk hebben gecreëerd geconfronteerd worden met hulp die heel nodig is om de gedupeerde gezinnen financieel en maatschappelijk overeind te houden. Hulp en daadwerkelijke ondersteuning is nodig bij werk, integratie, zorg, wonen en een veilig thuis. De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs toegezegd hierover met de gemeenten in gesprek te gaan om samen tot oplossingen te komen.

In de gemeente Oss hebben we in diverse commissievergaderingen over deze ernstige problematiek gesproken. Samen met de wethouder hebben we afgesproken dat Oss een proactieve rol aanneemt.
In de informatie die we tot nu toe hebben ontvangen blijkt dat er door deze proactieve rol het aantal ouders die zich daadwerkelijk heeft gemeld behoorlijk is toe genomen.

In de aanpak die de gemeente Oss hanteert zien we dat er intensief gezocht wordt naar maatwerkoplossingen voor de gedupeerde gezinnen. De SP en het CDA zijn blij dat we in de gemeente Oss de volgende onderwerpen de zo benodigde aandacht krijgen:
Inrichting van een meldpunt voor gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire. De uitvoering is ondergebracht bij de afdeling Werk en Inkomen, we denken dat juist ook hierdoor de “lijntjes” in de uitvoering korter zijn geworden. Daar waar mogelijk, zet de gemeente Oss met terugwerkende kracht bijzondere bijstand in. Ieder dossier dat door de Belastingdienst is gemeld onderzoekt de gemeente aan de hand van de gegevens die bij de gemeente bekend zijn. De gemeente neemt een proactieve houding aan om aan de hand van deze gegevens zelf contact op te nemen met gedupeerden.

De wethouder heeft aangegeven dat hulp vanuit de gemeente maatwerk is. Mochten er schulden overgenomen moeten worden in het kader van schuldhulpproblematiek zal er
samen met gedupeerden gezocht worden naar de juiste oplossingen. We willen niet op de stoel willen gaan zitten van de Rijksoverheid en we kunnen de verantwoordelijkheid lokaal niet overnemen, wij hebben vertrouwen in de gekozen aanpak en wilden de ingediende motie die later werd ingetroken dan ook niet steunen. De SP en CDA fracties zijn blij met de proactieve houding van
de Gemeente Oss en blijven de ontwikkelingen kritisch volgen.

Namens de fractie van het CDA
Sidney van de Bergh
Mari van Kilsdonk

Namens de fractie van de SP
Marie Therese Janssen
Jan Zoll
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.