03 maart 2023

Motie Energiecompensatie Verenigingen, Cultuurinstellingen en Maatschappelijke voorzieningen

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 2 maart 2023 diende het CDA Oss de motie "Energiecompensatie Verenigingen, Cultuurinstellingen en Maatschappelijke voorzieningen" in. Deze werd unaniem aangenomen in de Osse raad. De bijdrage van raadslid Neset Irsik tijdens de vergadering van 2 maart is onderstaand te lezen.

 

“Voorzitter bedankt,

De afgelopen weken zijn wij als CDA Oss, maar ook landelijk, in gesprek gegaan met diverse verenigingen. We hebben daar schrijnende verhalen gehoord over wat de hoge energiekosten voor consequenties kan hebben. Kortom, een kaalslag dreigt onder deze verenigingen. Ondanks dat ze gehoord worden door de gemeente, hebben ze geen oplossingen gezien vanuit de gemeente Oss.

We hebben dan ook met genoegdoening vernomen dat het rijk via de Najaarsnota 2022 aanvullende financiële middelen beschikbaar heeft gesteld via het gemeentefonds voor verenigingen, cultuurinstellingen en maatschappelijke voorzieningen.

Edoch, zijn deze middelen niet geoormerkt. Via deze motie wil het CDA Oss de verengingen, cultuurinstellingen en maatschappelijke instellingen een steuntje in de rug geven door het college te verzoeken om deze middelen wel te oormerken en dus volledig beschikbaar te stellen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.