04 juli 2022

Lachgas verboden in Gemeente Oss. Motie "na lach komt ach" aangenomen.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 7 juli 2022 diende het CDA Oss de motie "Na lach komt ach" in. Deze werd met ruime meerderheid aangenomen in de Osse raad.

DTV-nieuws maakte eerder een item nadat we deze motie hadden ingediend: Dtv Nieuws - Drie Osse partijen zetten in op lokaal verbod op lachgas

De bijdrage van raadslid Arjan Calatz tijdens de vergadering van 7 juli is onderstaand te lezen.

"Een aantal gemeenten in onze buurt, te weten Maashorst, Meijerijstad en Den Bosch hebben het al: het verbod op lachgas, opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). CDA Oss vindt het dan ook belangrijk dat ook wij het verbod op het gebruik van lachgas opnemen in onze APV. Het invoeren van een dergelijk verbod is landelijk aanstaande, maar telkens uitgesteld. Daarin lijkt het de Omgevingswet wel. Daarom willen wij er niet langer op wachten en deze motie nu aan jullie voorleggen, om het vervolgens in oktober, na aanpassing van de APV, in de raad te accorderen. Ik ben benieuwd naar de mening van de portefeuillehouder. 

In de voorbereiding van het indienen van deze motie heeft ons burgerlid Lynn van Buul, research gedaan naar de problemen rondom lachgas in onze gemeente. Ze heeft gesproken met een handhavingsjurist, GGD Hart voor Brabant en Novadic Kentron. Ook hebben we de politie in Oss gesproken. Allen geven eenzelfde beeld: gebruik neemt toe, overlast neemt toe. Naast afval in de openbare ruimte (ballonnen, lege cilinders, lege slagroompatronen), is er een toename van verkeersonveilig gedrag. Daarnaast zijn er aantoonbaar meer gezondheidsklachten bij jongeren zichtbaar bij langdurig gebruik van lachgas. Uitval van het zenuwstelsel, depressiviteit en zelfs het oplopen van een hartinfarct zijn gemeld. Wij vinden dat we met opname van het verbod in de APV aangeven dat we gebruik niet normaal vinden. Dat we daarbij ook distributie van grote cilinders op een onveilige manier daarbij kunnen aanpakken, en dat we de verkeersveiligheid daarmee indirect en direct verbeteren. En natuurlijk zijn we niet naïef, wat achter de voordeur gebeurd weten we niet. Maar laten we regelen waar wij als gemeente invloed op hebben. 

Tot slot nog dit; we geven jaarlijks als gemeente ook veel geld uit aan de behandeling van gebruikers van lachgas. Laten we het daarin ook als een Quick-win zien dat we het regelen in de APV. Wij zijn er van overtuigd dat het gebruik afremt. Het thema is van groot belang."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.