25 januari 2019

Motie Wijkpunt de Hille goede stap in strijd tegen eenzaamheid.

CDA Oss diende samen met de SP de motie Wijkpunt de Hille in, om ervoor te zorgen dat laagdrempelig ontmoeten mogelijk blijft in de Hille. De strijd tegen en voorkoming van eenzaamheid is een onderwerp dat we als CDA erg serieus nemen. Na gesprekken gevoerd te hebben met de mensen van het wijkpunt en hierover gesproken te hebben tijdens de commissie Sociaal-Bestuurlijk werd voor ons duidelijk dat je de mogelijkheden tot laagdrempelig ontmoeten moet koesteren. De Raad stemde unaniem in met dit voorstel. Hieronder kunt u de bijdrage van raadslid Sidney van den Bergh lezen die tevens ging over de nieuwe MFA Noord-West:

"Voorzitter vanavond bespreken we hier de nieuwe MFA Noord-West. In ieder geval goed om uit te spreken dat we als raad in meerdere commissies en overleggen zijn meegenomen en dat heeft zeker geholpen in ons enthousiasme bij de plannen voor dit wijkcentrum.

Vooropgesteld vinden wij het als CDA goed dat de nieuwe MFA er komt. Ussen is een grote wijk in Oss en verdient een nieuwe plek waar leden van verenigingen en clubs samenkomen en die voldoet. Er is sprake van een mooie samenwerking tussen de deelnemende partijen, zeker, toch hebben we in de commissie ook een paar zorgen benoemd. Uit ervaring met andere MFA’s weten we dat het beheersbaar houden van de huur en horecaprijzen een voortdurende uitdaging lijkt, maar wel echt noodzakelijk om verenigingen niet te verliezen. Verenigingen moet erop kunnen vertrouwen dat de prijzen betaalbaar en voorspelbaar zijn en blijven. Daarnaast is het zo dat wanneer je als wijkcentra gaat fuseren, en ook nog op een andere plek, er ook cultuurverschillen zijn. Wij willen erop vertrouwen dat de wethouder alle partijen weet te verbinden en aan boord weet te houden.

Voorzitter in de commissie hebben we ook weer gesproken over Laagdrempelig ontmoeten. Waarom maken we ons daar zo voortdurend druk om? Als CDA vinden we laagdrempelig ontmoeten echt van belang. Niet voor niets zijn we blij dat we dat met elkaar ook zijn overeengekomen in het coalitieakkoord. Immers daar waar mensen samenkomen daar wordt een samenleving vormgegeven voorzitter. En dat is niet altijd georganiseerd of in verenigingsverband.

En ja mensen kunnen elkaar thuis ontmoeten, maar dat gaat soms niet. En ja mensen kunnen lid worden van een club, maar dat past soms gewoon niet. Soms hebben mensen gewoon behoefte om elkaar tegen te komen, zorgen te delen of een praatje te maken. Het kan eenzaamheid tegengaan en ik denk dat we, in onze steeds verder individualiserende samenleving, het positieve effect van deze vorm van ontmoeten niet mogen onderschatten. Want eenzaamheid is zo’n ander maatschappelijk thema waar we het in relatie tot dit onderwerp zeker nog over gaan hebben wat ons betreft. Ik zou de wethouder willen vragen, ergens in het komende halfjaar, met een visie of een eerste aanzet daartoe voor laagdrempelig ontmoeten te komen. Niet eenvoudig maar wel noodzakelijk volgens mij.

Tot slot voorzitter in het wijkcentrum de Hille bestaat nu een vorm van laagdrempelig ontmoeten in het Wijkpunt; voortgekomen door en voor inwoners van de wijk Ussen. Als CDA vinden wij dergelijke burgerinitiatieven van belang en als ze een zetje in de rug nodig hebben dat vinden wij dat we dat moeten doen. Natuurlijk kunnen we daarbij met elkaar een rationele afweging maken voor hoeveel mensen we dit doen we, mijn wedervragen zijn dan: Wat is het minimum? Bovendien willen wij er zo in dit verband niet naar kijken want in dat geval moet je dan ook de positieve sociale effecten op de lange termijn kennen. Kortom laten we, wat in het Wijkpunt Ussen opgebouwd is, niet afbreken in afwachting van de overgang naar de nieuwe MFA NoordWest."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.