23 juli 2021

Moties "kickstart voor CPO's" en "Learning Community Religieus Erfgoed Oss" aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 22 juli diende het CDA Oss twee moties in tijdens de behandeling van de kadernota. Moties "kickstart voor CPO's" en "Learning Community Religieus Erfgoed Oss" werden unaniem aangenomen.

De motie "Kickstart CPO's" ligt in het verlengde van de gesprekken die wij als CDA Oss hebben gevoerd n.a.v. ons woningbouwproject "Oss zet de schop in de grond". We zien een Oss een forse woningopgave én enthousiaste mensen die door middel van een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in eigen beheer willen gaan bouwen. CDA Oss omarmt deze initiatieven, zoals nu o.a. gaande in Ravenstein. Waar de markt niet altijd het antwoord heeft op deze grote vraagstukken is CDA Oss van mening dat de gemeente een faciliterende rol heeft om beginnende CPO's een steun in de rug te geven. De opstart van een CPO is vaan de lastigste fase, zo bleek uit de gesprekken die wij voerden met initatiefnemers. Onze motie zorgt ervoor dat de gemeente ruimte maakt in de begroting om initiatiefnemers in deze fase te ondersteunen met expertise. 

Onze tweede motie, over de "Learning Community Religieus Erfgoed" is er een met een vooruitziende blik. Oss is een gemeente met veel en divers religieus erfgoed. Het is belangrijk om na te denken over welke bestemming we als samenleving willen geven aan ons (religieus) erfgoed. Draagvlak is daarbij een essentiële factor. Danzij deze motie wordt er gekeken naar ruimte in de begroting om studenten van de TU Eindhoven en Avans Hogescholen de mogelijkheden te laten verkennen met m.b.t. ons religieus erfgoed in overleg met de eigenaren van de objecten.

De kadernota was het onderwerp tijdens de laatste Raadsvergadering vóór het zomerreces. Via deze weg wensen wij u een fijne, maar vooral gezonde en veilige zomer toe!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.