02 februari 2021

"Na de steun aan bedrijven is nu de jeugd aan de beurt".

Op dinsdag 2 febrauri verstuurde raadslid Gerti van Valkenburg Artikel 41 vragen naar het Osse college om meer aandacht te vragen voor de (kwetsbare) jeugd in deze crisis. Hieronder kunt u haar opiniestuk lezen gevolgd door de ingediende Artikel 41 vragen waarmee zij het college wil bewegen zich aan te sluiten bij de brandbrief "deltaplan jeugd". 

Na de steun aan bedrijven is nu de jeugd aan de beurt

De overheid heeft als gevolg van de COVID-19 crisis inmiddels vele miljarden in de Nederlandse economie gepompt om de bedrijven overeind te houden. Daarnaast zijn er diverse andere maatregelen getroffen, zoals begeleiding naar nieuw werk voor mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt. Steunmaatregelen voor verschillende doelgroepen en verschillende situaties, alleen voor de jeugd is er nog niks geregeld.

"er zijn ergere dingen dan thuis te moeten blijven”.  Toch doe je de jeugd daar ernstig mee te kort.

Dit terwijl juist ook jongeren getroffen worden door de COVID-19 crisis. Jongeren kunnen niet naar school, niet (in teamverband) sporten, niet uitgaan, elkaar niet ontmoeten. Al ruim een jaar kunnen jongeren niet gewoon “jong” zijn en de dingen doen die bij deze levensfase horen.

Dat zou je af kunnen doen met zinnen en woorden als “vervelend, maar niet het eind van de wereld”, “ze moeten maar geduld hebben en het even uitzitten” of “er zijn ergere dingen dan thuis te moeten blijven”.  Toch doe je de jeugd daar ernstig mee te kort. Voor de jeugd, en vooral voor kwetsbare jeugd, brengt deze crisis behoorlijke risico’s met zich mee. Te denken valt aan achterstanden in opleiding, geen stage kunnen vinden, minder werkgelegenheid. Maar ook risico’s op het vlak van (geestelijke) gezondheid en het al dan niet kunnen verwerven van een eigen inkomen. Bovendien draait de jeugd op voor de gevolgen op de lange termijn, zowel economisch als sociaal. De effecten kunnen groot zijn, de zorgen hierover in de maatschappij nemen toe. Er dreigt een splitsing te komen tussen hen die wel en die niet goed uit de crisis komen.

Het wordt dus hoog tijd dat er, naast dat voor bedrijven, óók een steunpakket ontwikkeld gaat worden gericht op onze jeugd. Met voorstellen die het mogelijk maken voor jongeren om gezond, kansrijk en veilig op te groeien en met maatregelen om achterstanden te herstellen. Daarvoor moeten overheid, maatschappelijke organisaties en natuurlijk de jongeren zelf de handen ineen slaan en samen aan de bak om te komen tot nieuw perspectief.

Veel wethouders hebben zich hier al over uitgesproken en een brandbrief richting rijksoverheid gestuurd. Onze wethouder heeft zich tot nu toe stil gehouden, maar er zijn inmiddels vragen gesteld om hem ertoe te bewegen bij deze brandbrief aan te sluiten.

Het wordt dus hoog tijd dat er, naast dat voor bedrijven, óók een steunpakket ontwikkeld gaat worden gericht op onze jeugd

Artikel 41 vragen

Oss, 2 februari 2021
Betreft: Brandbrief Deltaplan Jeugd

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Het is inmiddels een jaar geleden dat COVID-19 zich in alle hevigheid ook in ons land aandiende. Periodes van (intelligente) lockdown volgden elkaar in rap tempo op en er is nog altijd sprake van maatregelen die de bewegingsvrijheid beperken om zo de verspreiding van het virus tegen te gaan.
Voor de jeugd, en vooral voor kwetsbare jeugd, brengt de COVID-19-crisis aanzienlijke risico's met zich mee op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid, geestelijke gezondheid en eigen inkomen. Bovendien krijgen zij te maken met de economische en sociale gevolgen van de crisis op de lange termijn. De effecten kunnen groot zijn, de zorgen hierover in de maatschappij nemen toe.

Op 1 februari jl. is er een brandbrief van wethouders jeugd uit verschillende gemeentes aan premier Rutte, het demissionair kabinet en de fractievoorzitters van alle partijen in de Tweede Kamer verzonden. Deze brief heeft als onderwerp “Oproep tot actiegericht deltaplan jeugd” en is mede ondertekend door diverse maatschappelijke organisaties, waaronder Jeugdzorg Nederland.

De brief roept het demissionair kabinet op om de handen ineen te slaan en samen, binnen vier maanden, een actiegericht deltaplan jeugd te presenteren.

Bovenstaande leidt tot de volgende vragen:

Is de wethouder bekend met deze brandbrief?

Herkent de wethouder de in de brief geschetste zorgen m.b.t. de jeugd?

Kunnen we ons als gemeente bij deze brandbrief aansluiten?

Namens de CDA-fractie,

Gerti van Valkenburg

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.