12 november 2021

"Ook de zwijgende meerderheid in onze gemeente wil vooruit".

Tijdens de Raadsvergadering van 11-11-21 sprak raadslid en lijsttrekker voor de verkiezingen van 2022 Sidney van den Bergh namens de fractie over de begroting van 2022-2025. Zijn volledige bijdrage is hieronder te lezen.

Voorzitter, collega’s, vandaag de laatste begroting van deze raadsperiode, waarin wij ons als CDA Oss steeds hebben hard gemaakt voor het evenwicht tussen ambitie en realisme. Wij willen met onze gemeente krachtig vooruit maar dat kan alleen als plannen ook haalbaar zijn. Geen loze-beloften-politiek dus voor ons. Daar hoort bij dat we tegen elkaar zeggen wat niét kan of wat ervoor nodig is om plannen wél waar te maken. Alleen dan kunnen we elkaar op beloften en afspraken aanspreken. De begroting is bij uitstek ons instrument om aan te geven wat wij belangrijk vinden en wat wij daar voor over hebben : in geld en aan mankracht. De basisdienstverlening voor onze inwoners en ondernemers moet gewaarborgd zijn, daarboven maken we keuzes. Waarbij we steeds goed moeten afwegen waarvan we wel en niet zijn als gemeente. We zien deze nieuwe zakelijkheid terug in deze begroting. Het is goed dat het college wil investeren in versterking van de organisatie. Dat is nodig om de uitdagingen op te kunnen pakken.

En nee, mensen zijn het niet altijd met elkaar eens, gelukkig is het met elkaar oneens zijn toegestaan. Maar laten we hier in Oss met elkaar alert blijven op het beeld van onze politiek. Stevige discussie maar respectvol.

We willen als gemeente groeien naar een 100+ gemeente. Prima vindt het CDA Oss want die schaal geeft onze stad de positie en professionaliteit om de grote opgaven in te vullen. Daarbij gaat het niet om 100 + als doel, maar als middel. Die schaal helpt ons aantrekkelijk te blijven voor mensen om hier te wonen. Voor verenigingen met hun vrijwilligers en bedrijven met hun werkgelegenheid, we hebben ze keihard nodig. Want alleen een economisch sterke stad kan ook een sociale stad zijn.

Als we kijken naar de plannen, dan is dat nogal wat. Alles behalve beleidsarm, maar gebaseerd op visie en ambitie. En terecht. Want zoals wij eerder hebben opgemerkt : beleidsarm kan niet als we onze verantwoordelijkheid serieus nemen in deze tijd van grote opgaven. En het past niet bij een Oss om door te geven.

Waarbij we feiten, meningen en belangen weten te onderscheiden. Waarbij iedereen gehoord wordt. Niet alleen degenen die zich op alle mogelijke manieren weten te manifesteren. Is dat nieuwe politiek? Nee, dit is voor ons de vanzelfsprekendheid van zorgvuldig bestuur. Ook de zwijgende meerderheid in onze gemeente wil vooruit voorzitter. Lef en daadkracht zijn nodig om plannen tot uitvoering te brengen.

Neem de Spoorzone. Het CDA omarmt het plan om nu geld te reserveren om in de toekomst een Spoorzone financieel mogelijk te maken. Daarmee geven we dat geld nu niet uit maar beginnen we te sparen en dat geeft ons een positie in de lobby die nodig is. Wel dient het CDA met de coalitiepartijen een motie in om met een plan te komen voor de betaalbaarheid van mobiliteitsopgaven in de komende jaren.

We lezen nieuwe gemeenschapshuizen in Osse wijken. Voor sommige daarvan duurt het al te lang. Inmiddels zijn bijna alle dorpen geweest, nu zijn Osse wijken aan de beurt. Een nieuwe Lievekamp, het Walkwartier met het Uithuis, een nieuw Golfslagbad. We zien grote woningbouwplannen in Oss-West, Geffen, Ravenstein, het theaterterrein, het belastingkantoor. Uitbreiding in Herpen, Macharen en Overlangel. Meer groen.

Het lijkt allemaal als vanzelfsprekend. Het afgelopen jaar heeft ons geleerd dat veel zaken niet meer als vanzelfsprekend zijn

Wonen lijkt vanzelfsprekend maar we hebben een tekort aan woningen en aan evenwicht. We willen als CDA in de komende jaren ook ruimte voor vernieuwende woonvormen. Voor jongeren, Knarrenhofjes voor senioren, tijdelijk wonen, vormen van groepswonen, Tiny houses. We juichen de versnelling toe met het besef dat we niet alleen bouwen voor het genot en gebruik van nu, woonbehoeftes veranderen. Het CDA dient met VDG en SP een amendement in geld op te nemen voor kennisvouchers waarmee de start van een CPO initiatief een duw krijgt.

Het lijkt allemaal als vanzelfsprekend. Het afgelopen jaar heeft ons geleerd dat veel zaken niet meer als vanzelfsprekend zijn

Energie lijkt zo vanzelfsprekend maar zie wat er speelt met ons klimaat. We putten de natuurlijke energiebronnen uit, de gasprijs stijgt waardoor we zelfs spreken van energiearmoede. Het zal anders moeten. We zijn als CDA Oss steeds consistent geweest over de duurzaamheidsopgave. We nemen verantwoordelijkheid en doen in de RES wat nodig is voor onze gemeente. We vertellen het eerlijke verhaal. Ook als dat gevoelig ligt. Maar ook hier : ambitieus en realistisch. We beloven alleen wat we kunnen waarmaken. We zullen die lijn, in het belang van toekomstige generaties, vasthouden. Ons als Raad, werd de “stoel van de toekomst” aangeboden. Een dijk van een initiatief want het is niet vanzelfsprekend dat generaties na ons het per definitie beter zullen hebben.

De bescherming tegen het water is al honderden jaren vanzelfsprekend en toch werden we geconfronteerd met overstromingen en moeten we fors investeren in waterveiligheid. De kansen die de plannen met de Meanderende Maas brengen moeten we benutten. Voor natuuruitbreiding, voor de scheepvaart en onze haven. Voor recreatie samen met onze ondernemers. De eigen omgeving wordt steeds belangrijk en we spraken als CDA Oss in dat verband over de Geffense Plas, Hoessenbosch en Lithse Ham. Laten we ook daar vaart mee maken. Ook voor Erfgoed biedt de Meanderende Maas kansen. Sowieso zetten we ons in voor ons erfgoed, we vroegen geld vrij te maken voor een Learning Community Erfgoed en dat zien we terug, mooi.

Ook Gezondheidszorg lijkt vanzelfsprekend maar we zien vandaag de dag dat de zorg niet zomaar beschikbaar is. Er is landelijk fors – wij denken te fors -  ingezet op het efficiënt inrichten van de zorg waardoor we nu niet zomaar kunnen kantelen. Dat vraagt om herbezinning.

Ik heb en had in de afgelopen jaren veel gesprekken. Het gaat dan vaak als eerste om de politiek zelf. En om het beeld dat daarvan leeft. Dus ook het beeld van ons. Wat mensen willen, is verstandig besturen op een wijze die te volgen is en waarbij wij laten zien dat we ons oprecht inzetten voor degenen afhankelijk zijn van de besluiten die we nemen. Of het nu gaat om inwoners die zichzelf niet kunnen redden, een bestemmingsplanwijziging, de bouw van een nieuwe school of subsidie voor een sportvereniging. En nee, mensen zijn het niet altijd met elkaar eens, gelukkig is het met elkaar oneens zijn toegestaan. Maar laten we hier in Oss met elkaar alert blijven op het beeld van onze politiek. Stevige discussie maar respectvol. Waarbij we feiten, meningen en belangen weten te onderscheiden. Waarbij iedereen gehoord wordt. Niet alleen degenen die zich op alle mogelijke manieren weten te manifesteren. Is dat nieuwe politiek? Nee, dit is voor ons de vanzelfsprekendheid van zorgvuldig bestuur. Ook de zwijgende meerderheid in onze gemeente wil vooruit voorzitter. Lef en daadkracht zijn nodig om plannen tot uitvoering te brengen.

Deze begroting geeft een stevige basis. De ruimte in de begroting wordt gebruikt om een stip te zetten naar de toekomst. Het CDA complimenteert het college met een ambitieuze maar realistische begroting.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.