09 februari 2023

Opinienota Toekomst kermis Oss 2024-2027

Vanavond heeft ons burgerlid, Lynn van Buul, in de opiniecommissie het woord gevoerd op de opinienota Toekomst kermis Oss 2024 - 2027. Haar inbreng is hieronder te lezen. 

"Bedankt voorzitter,

Als CDA Oss hebben we kritisch gekeken en nagedacht over de Osse kermis aan de hand van het rapport “een nieuwe toekomst voor de kermis van Oss”. Middels het rapport wordt duidelijk dat zowel bezoekers als bewoners een voorkeur hebben voor het centrum als locatie. Deze voorkeur deelt het CDA Oss, omdat we in Oss staan voor een bruisend stadshart.

Verder komt uit het rapport, middels stakeholders, sterk naar voren dat er meer draagvlak nodig blijkt. Het schuurt namelijk al een aantal edities, en het risico op een verdere afname van het draagvlak bij een grotere kermis wordt vergroot. Het CDA Oss ziet de kermis graag terug gaan naar het oude volume, maar alleen indien daar onder de stakeholders ook echt draagvlak voor blijkt te zijn en sprake is van bijkomend grootvermaak.

Maar hoe kijken de bewoners aan de Eikenboomgaard naar het plaatsen van de kermis op de parkeerplaats aan de Oostwal? Zij hebben immers tweezijdig van het huis kermis. Het CDA Oss ziet de parkeerplaats aan de Oostwal als eventuele optie, maar wat kunnen we gezien de kermis en/of randprogrammering met de parkeerplaats achter de Hema en/of de parkeerplaats aan de Boterstraat.

In het verruimen van de eindtijd ziet het CDA Oss minder, omdat dit een juridisch risico zal vormen, wat het doel om de kermis te kunnen vergunnen en organiseren wellicht kan belemmeren. Dat is iets wat het CDA Oss zeker niet wil. Wat het CDA Oss wel van belang vindt, is randprogrammering. Het CDA Oss denkt de kermis daarmee aantrekkelijker te maken, maar er zal een juiste afweging noodzakelijk zijn tussen aantrekkelijkheid en draagvlak. Verder is kermispromotie binnen de gemeente Oss voldoende.

Allesomvattend, deelt het CDA Oss de ambitie om te komen tot een toekomstbestendige kermis, maar (boven)regionale bekendheid heeft voor ons geen prioriteit. Laten we hetgeen doen waar draagvlak voor is. Kortom, een kermis zoals we dat decennia gewend zijn met meer oog voor randprogrammering, zodat we niet van een koude kermis thuiskomen.

Tot zover."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.