06 december 2020

Politiek bedrijf je niet onaangekondigd bij politici thuis.

Wethouder Van der Schoot is zondagmorgen bij zijn voordeur ‘verrast’ door actievoerders tegen windmolens in de Lithse en Geffense polder. Het CDA - Oss veroordeelt deze actie. Politiek gaat over het algemeen belang en het democratische debat daarover vindt plaats binnen de gemeenteraad. Niet bij politici thuis. Het lijkt een trend te worden, maar het is niet normaal om politieke ambtsdragers privé aan te spreken en dat moet het ook niet worden. Binnen de democratische rechtsstaat is demonstratierecht een groot goed. Men kan inspreken binnen de gemeenteraad, petities aanbieden en demonstraties organiseren. Bij politici thuis een mening ‘kracht bij zetten’ hoort daar zeker niet bij.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.