06 maart 2021

Staatssecretaris Mona Keijzer zet in op Osse 'Gouden Handjes'.

Mona Keijzer ging vrijdagavond op uitnodiging van CDA Oss in gesprek met lokale ondernemers. Dit was op initiatief van raadslid Sidney van den Bergh, die met Mona Keijzer de ‘deal’ maakte dat als hij 150 ‘#koffiezaken’ gesprekken had gevoerd met lokale ondernemers, zij naar Oss zou komen. De belofte van de staatssecretaris werd (digitaal) ingelost. Er waren een kleine 50 deelnemers online.

Naast de zorgen die er zijn over de effecten van de corona maatregelen ging het veel ondernemers ook over werkgelegenheid en opleiding in hun sector. Brigite Drees van Pivot Park gaf aan welke enorme invloed de farmaceutische industrie heeft in Oss en Nederland. ‘Farma staat in de top van de export in Nederland’. Er is veel zorg over de concurrentie met het buitenland. De staatssecretaris onderschrijft deze zorg, er wordt veel ingezet om personeel te behouden voor Nederlandse bedrijven en kennis hier te houden. Veel ondernemers lopen er tegenaan dat het lastig is om personeel te vinden in hun sectoren. Mona Keijzer bevestigde de boodschap dat er meer aandacht moet zijn voor het opleiden van jongeren in onderbelichte sectoren. Dit was ook van toepassing op Koen Jordaans, die lastig personeel kan vinden. ‘We moeten veel meer inzetten op software ontwikkeling als vak, we zoeken namelijk naar software ontwikkelaars, dit kan niet vroeg genoeg beginnen, dus ook in het primair onderwijs’. Ook bij Karin Wagemakers (bouwsector) is er veel behoefte aan jong vakkundig talent.

Meer jongeren laten kiezen voor een Vmbo en MBO vakopleiding, we hebben mensen met gouden handjes nodig.

Volgens Mona Keijzer moeten we ons onderwijsprogramma in Nederland goed tegen het licht houden. Sluit dit nog wel aan bij wat het bedrijfsleven nodig heeft? ‘Deze ondernemers bevestigen dat daar verandering nodig is’ Volgens Keijzer moeten we jongeren aansporen om verstandige keuzes te maken en ze opleiden tot de gouden handjes van de toekomst. Ook in Oss ligt daar veel potentie: ‘Meer jongeren laten kiezen voor een Vmbo en MBO vakopleiding, we hebben mensen met gouden handjes nodig’. Dit sluit aan bij de visie van CDA Oss, dat heeft gezien dat er ook binnen de gemeente veel wordt ingezet op ‘hoogopgeleiden’ maar we uiteindelijk mensen nodig hebben die de klus met hun handen gaan klaren.

Wagemakers verwoordde ook een ander onderwerp dat speelt in de bouw. Zij gaf aan hoe belangrijk het is dat we de komende jaren meer gebieden gaan bestemmen. ‘De bestemmingsplannen zijn aan het verdampen’. Hiervoor is meer aansturing nodig vanuit de landelijke overheid, erkende de staatssecretaris. Dit staat dan ook opgenomen in het verkiezingsprogramma. ‘De komst van een Ministerie van Volkshuisvesting is echt nodig’.

Naast de zorgen die er waren over werkgelegenheid, ontwikkeling en de rol van de overheid, ging het ook over de corona maatregelen. Ondernemers Pierre Vink en Mariëlle Henzen hebben nogmaals problemen in de horeca en de reisbranche benadrukt en de noodzaak voor een krachtig herstelbeleid. Mona Keijzer herkende ‘het drama’ waarin deze ondernemers in terecht zijn gekomen. ‘Er wordt men man en macht gezocht naar hoe we deze crisis kunnen bestrijden en een krachtig herstelbeleid kunnen formuleren’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.