17 mei 2019

"Verrassingen zijn alleen leuk als ze in cadeaupapier zitten."

 

Raadslid Sidney van den Bergh gaf in de opiniecommissie van 16 mei zijn kijk op de ontwikkelingen rondom cultuurpodium de Groene Engel. Tijdens deze vergadering werd vanuit het college gevraagd om een financiële impuls te geven aan de Groene Engel en anderhalf jaar de tijd te nemen op het cultuurpodium nieuw elan en leven te geven. Voor het CDA zitten daar wel degelijk voorwaarden aan verbonden. Wat als de Groene Engel binnen deze periode weer geld tekort komt? Lees de volledige bijdrage van Sidney van den Bergh hieronder:

De Groene Engel is gespreksonderwerp in deze commissie vanavond, dat is niet de eerste keer en ik vermoed ook niet de laatste keer. En als we het dan over de Groene Engel hebben dan hebben we het helaas niet over dat cultuur kan bijdragen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat, hoe het beginnende artiesten een podium kan bieden, hoe het kan verbinden of hoe het Oss als stad op de kaart kan zetten. Nee als wij het hier in dit huis hebben over de Groene Engel dan hebben we het over problemen. Financiële problemen en dan kun je voorspellen dat de vraag komt om meer geld. Laten we voorop stellen dat het CDA vindt dat er in Oss naast het bestaande culturele aanbod plaats moet kunnen zijn voor een cultuurpodium of poppodium als de Groene Engel, diversiteit is gewenst, niet alles is appelmoes. En dat een dergelijk poppodium subsidie nodig heeft is evident. Het is zelfs Van der Valk in Veendam niet gelukt om een cultuurpodium commercieel uit te baten met de horeca. En voor een dergelijke subsidie heb je draagvlak nodig bij een zo groot mogelijk deel van de inwoners. De voortdurende discussies over financiële nood helpen in ieder geval niet dat draagvlak te vergroten en werken eerder contraproductief op de bezoekersaantallen, wat weer negatief is op de exploitatie. En dat moet stoppen net zoals dat in het verleden al vaker is gezegd waarschijnlijk.

De wethouder doet een voorzet om op basis van de aanbevelingen in het rapport van BMC 1,5 jaar de tijd te nemen om orde op zaken te stellen en met een business plan te komen. Wij zijn wel benieuwd hoe die 1,5 jaar er uitzien. Wat is de rol van het bestuur daarin en zijn ze op sterkte? Wat is de rol van de directeur en wie is dat nu eigenlijk? Natuurlijk is het aanstellen van de directeur de verantwoordelijkheid van het bestuur maar blijkbaar is toch nogal bepalend. En is dat dan een artistieke directeur of juist iemand die zich focust op de bedrijfsvoering? Wat doen we als er tussentijds opnieuw geld bijmoet terwijl het businessplan nog niet af is?

Wij zijn als CDA positief over het voorstel om nog één keer de tijd te nemen. Er zit al veel geld in en wellicht kun je nu met de juiste maatregelen en deze financiele impuls tot een poppodium komen wat bijdraagt aan de identiteit van onze stad. Voorgesteld wordt ook om EUR 225/k extra te verstrekken. Ongetwijfeld is er goed nagedacht over de calculaties maar toch vrees ik dat we ergens in die 1,5 jaar een bijstelling krijgen en als je kritisch naar de cijfers kijkt is het technisch failliet.

En toch zijn wij positief, hoe kan dat dan? We zien op meerdere plaatsen in Nederland een poppodium weliswaar met meer subsidie maar het lijkt te kunnen. Dat de horeca dan bijdraagt om dat podium overeind te houden is ook niet nieuw. Waar wij ons wel over verbazen is de financiële huishouding en bedrijfsvoering bij de Groene Engel. Het kan naar ons idee niet zo zijn dat je nauwelijks in staat bent om te sturen omdat je  niet in staat bent vooruit te kijken, je geen targets stelt, onvoldoende grip hebt op de financiële huishouding en organisatorisch niet in control bent. Wij zijn benieuwd wat de andere partijen en de wethouder daarvan vinden. Ook als je werkt met vrijwilligers heb je met elkaar doelstellingen af te spreken. Vrijwillig is niet vrijblijvend. En ongetwijfeld hebben deze vrijwilligers kei en keihard gewerkt dat weet ik zeker maar je moet samen iets kunnen afspreken over de performance. Geen planningsgesprekken, coachingsgesprekken of een beoordelingen bij het personeel kan niet je hebt verantwoordelijkheid voor het personeelsbeleid.

Wij vinden dat we ons de vraag moeten stellen of je dat kunt combineren. Enerzijds de dagelijkse operatie, programmering, visieontwikkeling, en innovatie en anderzijds en strak gestuurde financiële huishouding. Hoe denken de andere partijen daarover?

Wij zijn daarom ook benieuwd wat de wethouder en andere partijen ervan vinden als we vanaf morgen de administratie en financiële huishouding van de Groene Engel op een ander plek onderbrengen. Is er binnen het scale van gesubsidieerde instellingen niet ergens ruimte om dat onder te brengen? Daarmee komt er meer zicht op de inkomsten en uitgaven, taakstellingen, budgetten en te verwachten tekorten. Dan komt er stuurinformatie. Dus niet meer wachten op dat rapport maar nu met elkaar besluiten om de bedrijfseconomische kant af te splitsen van de creatieve verantwoordelijkheid. De programmering en dagelijkse operatie heeft alle aandacht nodig om bezoekers binnen te halen, wat je daar nu laat liggen krijg je straks terug in een tekort. Er zullen plannen gemaakt moeten worden voor de korte termijn en voor de lange termijn. Met vernieuwde energie zoeken naar creatieve kansen en mogelijkheden.

Voor het CDA is georganiseerde bedrijfsvoering met een degelijke financiële huishouding een voorwaarde om opnieuw 1,5 jaar de tijd te nemen in afwachting van een businessplan. Wij willen niet opnieuw verrast worden in de komende 1,5 jaar met de vraag om opnieuw meer geld waarbij het draagvlak onder Osse inwoners verder afkalft want verrassingen zijn alleen leuk als ze in cadeaupapier zitten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.