08 november 2020

"We kunnen niet blijven vluchten door telkens maar nieuwe ideeën op te werpen."

Tijdens de adviescommissie ruimte van donderdag 5 november werd de programmabegroting 2021-2024 behandeld. Daarbij werden de programma's 'zuinig op ons klimaat', 'mobiliteit' en 'aantrekkelijk wonen in Oss' besproken. Fractielid Joris van Hest was woordvoerder tijdens deze vergadeting. Hieronder kunt u zijn bijdrage in de eerste termijn teruglezen. De volledige vergadering en de bijdrage van Joris van Hest tzijn erug te bekijken en beluisteren via deze link.

"Aan het begin van deze periode heeft de coalitie afspraken gemaakt om zaken in Oss mooier te maken (Walkwartier), beter te maken (meer woningen) of moderner te maken (omgevingswet, Anders werken).  Kortom, deze periode wordt Oss voorzien van een nieuwe, frisse, verflaag.

Zelf vind ik verven frustrerend. Dat komt omdat ik ongeduldig ben. Je wilt eigenlijk heel snel resultaat zien. Maar het beste resultaat komt pas na een goede voorbereiding. Randjes afplakken, afdekken van meubels, dan eerst grondverf of primer en dan nog 1 à 2x aflakken.

Met hetzelfde gevoel van ongeduld heeft onze fractie afgelopen tijd gekeken naar het schilderwerk door het college. Aanvankelijk leek het lang te duren voordat het resultaat van de inspanningen zichtbaar werd. Maar nu, aan de vooravond van het 3e begrotingsjaar, is duidelijk dat voorbereidend werk nou eenmaal tijd nodig heeft. De grondverf zit er inmiddels goed op. Dat zie je terug in de begroting. De onderzoeken rondom de Noordelijke ontsluiting lopen en de oplossing voor de doorstroming Singel '40 - '45 en Hertogensingel is nabij. Het programmaplan Omgevingswet staat en loopt.  Er ligt een nieuw afvalbeleid. Het Walkwartier is op stoom. Er liggen visies (R&T, landbouw, etc.), op basis waarvan wij als raad straks, samen met onze inwoners, kunnen bepalen hoe de omgeving in Oss moet worden gebruikt en er uit moet zien. Er gaan woningbouw projecten in Oss lopen en het college heeft het goede voornemen om ook op maat in de kleine kernen aan de slag te gaan.

We kunnen niet blijven vluchten door telkens maar nieuwe ideeën op te werpen. CDA Oss heeft vanaf de eerste dag gezegd dat de opgave voor de gemeente Oss én het krachtenveld om ons heen ervoor zorgt dat windmolens onvermijdelijk zijn.

Als de grondverf er eenmaal op zit, is het ook lastig om terug te gaan. Dit geldt ook voor het dossier van opwekking van duurzame energie. Er is een klimaatakkoord. Er is een RES met een opwekopgave. Oss moet binnenkort kiezen. 

We kunnen niet blijven vluchten door telkens maar nieuwe ideeën op te werpen. CDA Oss heeft vanaf de eerste dag gezegd dat de opgave voor de gemeente Oss én het krachtenveld om ons heen ervoor zorgt dat windmolens onvermijdelijk zijn. Daar kun je als politieke partij veel rookgordijnen omheen aanleggen, maar dat is niet waar het CDA voor staat. CDA is ambitieus, maar tegelijkertijd realistisch. U heeft het vanavond al eerder gehoord. Realisme is niet doen alsof windmolens er niet komen, maar er zorg voor dragen dat dit gebeurt met zo min mogelijk hinder. Dáár hebben wij wel invloed op. Dit is niet het mooiste stukje muur dat geverfd moet worden, maar wel een noodzakelijk stukje.

Waar we naar toe moeten is de gemeente Oss meer in de rol van een faciliterende overheid waarbij wordt meegedacht en het vertrouwen van uitvoering aan de samenleving wordt gegeven.  Anders bestaat het levensgrote risico dat alles vast komt te zitten in de flessenhals van het ambtelijk apparaat.

De fase van het aflakken is aangebroken. Cruciaal in deze fase is de uitvoering. Als je niet voldoende of het verkeerde gereedschap hebt, bestaat namelijk de kans dat je niet het beste resultaat uit je voorbereiding haalt. Hier zit ook een grote zorg van het CDA voor komende jaren. De dienstverlening van de gemeente Oss is nog erg gestoeld op de rol van rechtmatige overheid zoals dat zo mooi wordt genoemd: een overheid die wacht tot er plannen komen om die vervolgens te toetsen aan regels. Waar we naar toe moeten is de gemeente Oss meer in de rol van een faciliterende overheid waarbij wordt meegedacht en het vertrouwen van uitvoering aan de samenleving wordt gegeven.  Anders bestaat het levensgrote risico dat alles vast komt te zitten in de flessenhals van het ambtelijk apparaat.

We zagen het deze week al bij de enthousiaste club bouwers in Macharen. Van alles hadden ze al zelf geregeld: er is een projectontwikkelaar een bouwbedrijf en een woningbouwcorporatie aan boord om hun woonplannen voor het dorp waar te maken. Alleen kregen ze te horen dat er geen ambtelijke capaciteit beschikbaar was voor het maken van een bestemmingsplan. Dat was immers iets wat de gemeente per se zelf wilde doen. Ik begrijp dat er inmiddels toch iets geschoven kon worden met juridische capaciteit én dat de betrokken zelf het bestemmingsplan kunnen laten opstellen. Laten we hopen dat dit een lichtend voorbeeld wordt. Want anders komt de Lithse Ham straks met plannen die Oss écht op de kaart gaan zetten, maar verzanden die in een gebrek aan flexibiliteit of capaciteit. Of het college kiest er toch voor om een Jack van Lieshout op klompen aan te trekken om kansen voor vrijvallende agrarische bebouwing te laten zien aan stoppende agrariërs? Het kan toch niet zo zijn dat zijn of haar inspanningen straks stilvallen bij de drempel van het gemeentehuis.

Wij vragen ons hardop af of het college onze zorg deelt. Dat het aflakken straks niet zo vlot loopt als gehoopt. Kan de wethouder hier misschien reactie op geven? Wij gunnen dit college, maar vooral Oss dat alles straks strak in de lak staat. Dat zou loon naar werken zijn voor iedereen."

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.