Sebastiaan Hamans

Fractielid

Sebastiaan Hamans is 26 jaar oud en geboren en getogen in Roosendaal. Als raadslid houdt hij zich namens het CDA bezig met: ruimtelijke ordening, vergunningen, subsidies, intergemeentelijke samenwerking en communicatie. In het dagelijks leven is hij werkzaam als jurist op het gebied van het bestuursrecht. Daarnaast doet hij vrijwilligerswerk bij de Rechtswinkel Zuidwest-Nederland en bij de Evangelische Gemeenschap Roosendaal.

"De gemeenteraad neemt belangrijke besluiten die van grote invloed zijn op de leefomgeving in onze gemeente. Ik zet me er graag voor in om onze gemeente een stukje mooier en beter te maken voor ons allemaal! Daarbij is de jeugd in Roosendaal één van mijn aandachtspunten. De manier waarop de openbare ruimte wordt ingericht gaat de komende jaren veranderen. Nu zijn de gemeentelijke regels een gegeven voor de inwoner. Straks wordt éérst aan de inwoner gevraagd wat de regels moeten zijn. Graag wil ik eraan bijdragen dat dit een goede vorm krijgt. Een andere uitdaging ligt op het gebied van het subsidiebeleid: dit moet eerlijker en eenvoudiger worden. Over welk onderwerp het ook gaat: de gemeente moet transparant zijn en tijdig communiceren met belanghebbenden. Door constructieve samenwerking zorgen we er met elkaar voor dat Roosendaal een gemeente van betekenis blijft in de regio en daarbuiten."

 

Samen richting de toekomst!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.