Afvalstoffen

Wij bevorderen het nog beter scheiden van huishoudelijk afval. De doelstellingen van het Landelijk Afvalbeheer Plan worden nog niet gehaald. Dat vereist een extra inspanning. Het scheiden van afval verbetert ook het duurzaamheidsbesef.

Wij willen gemeentebreed het omgekeerd inzamelen invoeren. Naar onze mening is hierin een innovatieve rol voor de Milieustraat weggelegd. Om het zwerfafval te verminderen pleit het CDA bij de Tweede Kamer om, zoals in Duitsland en België, statiegeld te heffen op plastic flessen en blikjes. Zolang dat nog niet het geval is, wordt onderzocht of het lokaal inzamelen ervan kan worden beloond.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.