Agrarische sector en het platteland

Het CDA zet zich in voor een duurzaam en vitaal platteland. We hechten grote waarde aan een goede balans tussen agrarische bedrijvigheid, wonen, recreëren en natuur.

De agrarische sector is de economische motor voor het buitengebied. Agrarische bedrijven moeten kunnen innoveren en moeten de concurrentiebestendige duurzame bedrijfsvoering verder kunnen ontwikkelen. Het faciliteren van teeltondersteunende voorzieningen is daar een goed voorbeeld van.

Wij willen deze branche faciliteren door de mogelijkheid van multifunctionele landbouw. Denk aan agrarisch verwante bedrijvigheid, zorgverlenende nevenactiviteiten en het bieden van ruimte voor huisvesting van tijdelijke werknemers. Maar ook kleinschalige toeristisch-recreatieve activiteiten zoals de stalling van caravans, een kampeerterrein of een Bed & Breakfast behoren tot de mogelijkheden.

In de landbouw vindt een schaalvergroting plaats. Meerdere bedrijven stoppen. Het CDA pleit in dat geval voor het omzetten van bedrijfswoningen naar plattelandswoningen. Leeggekomen gebouwen kunnen worden benut voor bedrijvigheid in de lichte categorieën.

De ontwikkeling van een natuurinclusieve landbouw wordt bevorderd door financiële middelen vrij te maken voor bijvoorbeeld landschapselementen, houtsingels, poelen en bloemrijke akkerranden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.