Bedrijventerreinen

Het CDA wil innovatieve bedrijven aantrekken. Na de komst van grote logistieke bedrijven zetten we in op veelzijdige bedrijven, waaronder productiebedrijven en bedrijven voor recycling van stoffen (de circulaire economie). Ook willen wij ons maximaal inzetten om meer ambachten en technisch personeel naar Roosendaal te halen.

Wij willen de bedrijventerreinen Majoppeveld en Borchwerf 1 revitaliseren en beter bereikbaar maken.

Naar onze mening moet op bedrijventerreinen vol worden ingezet op facilitering van duurzaamheid, bijvoorbeeld door zonnepanelen en een waterstofstation op Borchwerf.

Het ondernemersfonds is een belangrijk instrument om de aantrekkelijkheid van bedrijventerreinen te bevorderen, zoals een schoon en veilig bedrijventerrein. Dit is een goed voorbeeld hoe ondernemers zelf succesvol het initiatief kunnen nemen met betrekking tot onderhoud en beveiliging van het bedrijventerrein (in dit geval Majoppeveld).

Parkmanagement moet worden bevorderd. Het levert ons kwalitatieve goede en veilige bedrijventerreinen op.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.