11 juli 2021

CDA: herstructureer winkelgebieden waar nodig met Rijkssteun

’s-Hertogenbosch, 8 juli 2021 - Het retail aanbod in de winkelgebieden in binnensteden en kernen staat sterk onder druk met structurele leegstand tot gevolg. De oplopende leegstand maakt binnensteden minder aantrekkelijk, waarbij verloedering op de loer ligt en een neerwaartse spiraal dreigt. De corona crisis versterkt en versnelt deze ontwikkeling. Om de herstructurering van winkelgebieden in binnensteden en kernen aan te kunnen pakken investeert het Kabinet de komende vier jaar 100 miljoen euro. Deze investering is er op gericht om te komen tot toekomstbestendige winkelgebieden en vitale binnensteden.

Ons CDA-gemeenteraadslid Marcel Ploegmakers heeft vragen gesteld aan het College van B&W over deze subsidiemogelijkheid. Zo wil het CDA van het College weten of zij kansen ziet om, eventueel samen met private partijen, projectplannen te ontwikkelen die voor deze subsidieregeling in aanmerking komen. Mogelijk komt realisatie dan dichterbij omdat een deel van de onrendabele top door het Rijk wordt gesubsidieerd.

Marcel Ploegmakers: “We zijn een stad met ambitie! Onlangs hebben wij nog de visie op de brede binnenstad als raad omarmd. Graag willen wij dat onze binnenstad tot de top 10 van Nederland blijft behoren. Daarvoor moeten we blijvend aan de weg timmeren en investeren. Maar er zijn ook zorgen, zorgen over winkelleegstand in de aanloopstraten en onze kernen.”

 “Laten we nu eens kijken of de gemeente, eventueel samen met private partijen, projecten kan ontwikkelen waardoor er nieuwe functies aan een gebied kunnen worden toegevoegd, de ruimtelijke kwaliteit wordt verbeterd en leegstand wordt voorkomen.” aldus Ploegmakers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.