03 december 2021

CDA-initiatief Containerkunst krijgt mogelijk vervolg

Binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn er in het totaal 730 ondergrondse afvalcontainers. Vorig jaar werd er een CDA een motie ingediend om tot verfraaiing van de afvalcontainers te komen. Door de wijken/burgers zijn 100 aanvragen ingediend. Een geweldig succes. Niet alle aanvragen konden, binnen het beschikbare budget, worden gehonoreerd. Tot nu toe zijn 76 containers verspreid over 23 locaties door kunstenaars verfraaid. Bewoners lopen met plezier naar de mooie afvalcontainers waardoor er minder zwerfafval op de straten komt te liggen.

Tijdens de Begrotingsbehandeling heeft de CDA-fractie het College gevraagd om tot een vervolg aanpak te komen. Ingrid van Zwambagt: “Containerkunst versterkt en verfraaid de leefomgeving en motiveert onze inwoners om meer afval te scheiden. Daarnaast komen we tegemoet aan de enorme vraag vanuit de wijken en buurten”.

De CDA-motie: “Afvalscheiden is Kunst” werd unaniem door de raad aangenomen en het College gaat onderzoeken op welke manier er een vervolg kan worden gegeven aan dit project.

Zie ook in de media: 
Na afvalcontainers ook ‘vuilniswagens’ als kunstwerken in Den Bosch? | Den Bosch, Vught | bd.nl (2 december 2021) 
Dtv Nieuws - Bossche raad wil meer versierde afvalcontainers (12 november 2021)
Afvalcontainers in Den Bosch gepimpt: 'Positieve invloed van straatkunst' | RTL Nieuws (14 oktober 2021)
Dtv Nieuws - Meer afvalcontainers in Den Bosch voorzien van graffitikunst (12 augustus 2021)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.