15 juni 2018

CDA ontevreden over Arriva beleid rondom Nuland en Vinkel

Afgelopen maart heeft de Bossche CDA-fractie vragen gesteld aan het College van B&W over het openbaar vervoer rondom Nuland en Vinkel. De inkt van de antwoorden is nog niet droog of Arriva lijkt een streep te zetten door buslijn 161, de verbinding tussen Nuland en Oss.

Tussen 2004 en 2013 werd dit traject gereden door een buurtbus bemand door enthousiaste vrijwilligers. In 2013 werden deze aan de kant gezet om plaats te maken voor een bus van Arriva. Nog geen 4 jaar later geeft Arriva aan dat deze lijn onrendabel is en wil de rol van openbaar busvervoer weer terugleggen bij de destijds weggestuurde vrijwilligers. In de ogen van de CDA-fractie een bijna onmogelijke opgave om in hele korte tijd weer een groep vrijwilligers te mobiliseren om de buurtbus weer te laten rijden.

Het CDA vindt het belangrijk dat alle wijken en dorpen goed bereikbaar zijn met het Openbaar Vervoer. Zeker als het wordt gebruikt voor het dagelijkse woon-werk of woon-school verkeer. Het CDA is heel blij met de inzet van vrijwilligers op de buurtbussen. Ingrid van Zwambagt (CDA): ”De wijze waarop Arriva nu omgaat met vrijwilligers is ongepast en onacceptabel, dit kan niet! Ook voor inwoners van Oss en Nuland is dit onverteerbaar. De eerder aangedragen oplossingen werden door Arriva genegeerd.”

In Nuland is er ook nog steeds teleurstelling over lijn 90, die het centrum en bijvoorbeeld Sint Jozefoord niet aandoet. En in Vinkel het tien minuten vroeger laten rijden van lijn 251 zodat er meer studenten effectief gebruik van kunnen maken. Het CDA stelde ook hier vragen over.
Ingrid van Zwambagt: “Het College gaf als antwoord op onze vragen dat uit onderzoek is gebleken dat er geen probleem is en dat alles zich oplost. Logisch, uiteindelijk lost alles zich op. Maar het komt de leefbaarheid zeker niet ten goede.”

Naar aanleiding van het schrappen van Lijn 161 heeft het CDA wederom vragen gesteld aan het College van B&W. Zo wil het CDA o.a. van het College weten hoe zij reageren op het beleid van Arriva en vragen een brandbrief te sturen met de vraag om tot een passende oplossing te komen voor lijn 161.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.