04 april 2018

CDA-raadsleden geïnstalleerd

Donderdag 29 maart werd de nieuwe gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch door Burgemeester Jack Mikkers geïnstalleerd. Namens het CDA zullen Huib van Olden, Marianne van der Sloot, Ingrid van Zwambagt en Olaf Thelissen zitting nemen in de raad.

De burgemeester ging in zijn toespraak in op het zijn van een raadslid. “Een raadslid wil van betekenis zijn voor de samenleving. Meer doen om die samenleving verder te brengen, niet alleen naar de dag van gisteren maar juist naar de dag van morgen en misschien nog wel belangrijker naar de dag van overmorgen. En natuurlijk hoort daarbij om besluiten te nemen, het controleren van het college. Maar u moet ook de eigen agenda bepalen.  U bent als raadslid bepalend als hoogste college van de gemeente wat de agenda voor de komende jaren zal zijn. Dat betekent dat u signalen moet oppakken, dat in het juiste perspectief of in de juiste context plaatsen, dat op de agenda plaatsen en daarmee het verschil maken. De stenen verleggen in de rivier die ’s-Hertogenbosch heet. Zorgen dat die anders gaat stromen dan zonder uw toegevoegde waarde zou zijn gebeurd. Die mogelijkheid heeft u wel en dat verschil kunt u iedere dag in de gemeenteraad maken. ”

Burgemeester Mikkers waarschuwde: “Pas op dat de stukkenstroom niet het ritme van uw werk gaat bepalen. Blijf vasthouden aan de idealen die u heeft en die u had voordat u in deze raad zitting ging nemen, de dromen en de ambitie die jullie hebben voor de stad en voor de inwoners.”

“U vertegenwoordigt met 39 raadsleden de stem van bijna 155.000 inwoners van onze stad. Dat is een hele grote verantwoordelijkheid. Besef dat door het opsteken van een hand er die beslissingen worden genomen die een stad doen veranderen, dat er veranderingen komen met impact op mensen, impact op de samenleving. Politiek is het opkomen voor mensen, het stellen van normen, het veranderen van de omgeving en het mede vormgeven van de toekomst van deze gemeente.”

De burgemeester sloot af met: “Democratie is een groot goed en uw bent als gekozen volksvertegenwoordiger een zeer belangrijk onderdeel van dat proces. Namens de inwoners, de verantwoordelijkheid dragen en soms inwoners verdragen.”

Na deze toespraak werden de 39 raadsleden geïnstalleerd en allen hebben de eed of belofte afgelegd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.