03 december 2021

CDA strijdt op twee fronten voor behoud van Fort Crèvecoeur

Fort Crèvecoeur is een van de belangrijkste militaire rijksmonumenten van ’s-Hertogenbosch en maakt onderdeel uit van, de in de 17e eeuw door Menno van Coehoorn ontworpen, Zuidelijkewaterlinie. Door de eeuwen kent het Fort een zeer rijke militaire  geschiedenis vanuit de Spaanse- en Franse tijd en de Tweede Wereldoorlog. In 2010 is er tussen de gemeente ’s-Hertogenbosch en het Ministerie van Defensie (eigenaar van Fort Crèvecoeur) een overeenkomst gesloten over de restauratie, maar tot op heden is deze uitgebleven. Momenteel verkeerd het Fort in desolate staat, instorting dreigt en daardoor behoort het, volgens Erfgoedvereniging Bond Heemschut, tot de Europese lijst van 'zeven meest bedreigde erfgoedlocaties'.

Zowel de Tweede Kamerfractie van het CDA als de gemeenteraadsfractie van het CDA vinden het volstrekt onacceptabel dat Fort Crèvecoeur, door uitblijven van kordaat optreden van de Rijksoverheid, dreigt te worden vernietigd. Daarom werden er door Inge van Dijk en Lucille Werner, Kamervragen gesteld aan Minister van Engelshoven. Onze fractie heeft, bij monde van Marcel Ploegmakers, tijdens de begrotingsbehandeling een motie ingediend. In deze motie wordt het College gevraagd al het mogelijke te doen bij de betrokken Ministers om Fort Crèvecoeur van de ondergang te redden. Deze motie is unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Wethouder Huib van Olden heeft toegezegd, naast alle inspanningen die hij al op dit terrein heeft verricht, al het mogelijke te doen om restauratie van Fort Crevecoeur te bewerkstelligen en voelt zich hierin gesteund door de gemeenteraad.

Zie ook in de media:
Dtv Nieuws - Gemeente ontevreden over tempo behoud en herstel Fort Crévecoeur (11 november 2021)
Dtv Nieuws - Bossche raad wil vervallen fort redden (B) (10 november 2021)

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.