25 september 2019

Debatteren op school

Drie jaar geleden werd Olaf Thelissen, CDA-raadslid te Den Bosch, gevraagd om jurylid te zijn bij het einddebat van het mini-Europees Parlement dat georganiseerd werd door het Rodenborch College te Rosmalen. In de afgelopen drie jaar is het initiatief van de school, mede door de inzet van Thelissen, uitgegroeid tot een succesvolle debatworkshop die onderdeel uitmaakt van de introductieweek voor 4 VWO aan het begin van het schooljaar.

‘Om leerlingen meer bekend te maken met het Europees Parlement organiseerde het Rodenborch drie geleden een mini-Europees Parlement’, vertelt Thelissen. ‘Het mini-EP werd afgesloten met een debatwedstrijd. Het was een leuke ervaring voor leerlingen en docenten, maar ook voor mij als jurylid.’

‘Het is belangrijk om jongeren dichterbij de politiek te brengen. Het mini-Europees Parlement was hiervoor een goede manier. Met het oefenen van een debat wordt duidelijker hoe de politiek in de praktijk werkt. De school besloot door te gaan met het debat-initiatief. Ook ik bleef aangehaakt. In het tweede jaar werd een debatclinic gehouden. Ik stelde voor om ook een bezoek te brengen aan de raadszaal, om de politiek dichtbij de leerlingen te brengen.’

‘Lastig vond ik dat er geen directe klik met de leerlingen was. Er was wel veel enthousiasme bij de voorbereiding, maar in de praktijk was er veel gesmoes en gelach. Ik dacht: ‘Dat moet anders’. Ik heb de school voorgesteld een debatworkshop te organiseren met een college, het onderzoeken van onderwerpen en het voeren van een debat.’

Op 30 augustus werd de workshop gehouden. Thelissen: ‘Ik startte met een college over de opbouw van een debat, over logos, ethos en pathos, hoe bouw je een debat op? Ook had ik youtube-filmpjes gezocht, om debatten te laten zien uit de dagelijkse politieke praktijk van de Tweede Kamer. De filmpjes maken het onderwerp levendig.’

‘Ik bereidde drie onderwerpen voor die aansluiten op de leefwereld van de leerlingen zelf. De leerlingen werden verdeeld in voor- en tegenstanders van het voorstel en gingen direct aan de slag met het verzamelen van feiten en het bedenken van argumenten. Begeleiding van dit deel van de workshop gebeurde door vier docenten. De docenten vertelden mij later hoe fanatiek de leerlingen waren bij het verzamelen van informatie. Leerlingen zeiden dat zij er veel van hebben geleerd en dat het veel leuker is als op school zitten. Vervolgens vindt het debat onder mijn leiding plaats in de raadszaal.’

‘Doel van het programma is om leerlingen kennis te laten maken met de politiek. De debatworkshop is nu onderdeel van de introductieweek, maar de school denkt erover na om het programma uit te breiden. Een idee zou kunnen zijn om er in 5- of 6-VWO een opdracht van te maken. Leerlingen zijn dan verder met de stof.’ Thelissen denkt hier graag over mee. ‘Er is niets mooiers dan als CDA-raadslid de ‘kiezers van morgen’ kennis te laten maken met de politiek.’

 

Interesse om een debatworkshop op een school te geven? Olaf Thelissen stelt zijn programma graag beschikbaar. Neem contact op via o.thelissen@s-hertogenbosch.nl

o.thelissen@s-hertogenbosch.nl

Tekst: Ymkje van ‘t Riet

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.