03 december 2020

Druk 'gezoom' op ALV CDA 's-Hertogenbosch

Voor het eerst in haar bestaan organiseerde het bestuur van CDA 's-Hertogenbosch een digitale ledenvergadering. Op 19 november jl. verzamelde een kleine dertig leden, voorzien van zelfgezette koffie, thee of een frisje, zich achter het scherm van hun computer, tablet of telefoon om me te denken over de toekomst van onze afdeling en de benodigde besluiten te nemen om het lokale en landelijke bestuur de juiste dingen te laten doen. Het bestuur zelf was behalve over de opkomst ook zeer verheugd over de aanwezigheid van enkele nieuwe leden. Het is fijn om te zien dat we als lokale afdeling ook voldoende aantrekkingskracht uitoefenen, al kan dat altijd nog meer.

Op lokaal niveau was er die avond bijzondere aandacht voor de kersverse penningmeester Hans van der Biezen die gelijk de spreekwoordelijke koe bij de horens vatte en de begroting voor het komende jaar door de ALV heen loodste en daarmee het bestuur de ruimte heeft verschaft om activiteiten en acties op touw te kunnen zetten. Daarnaast trad ook een nieuw lid tot het bestuur toe. Arjan Loesink, 32 jaar, werkzaam als organisatieadviseur bij Twijnstra Gudde was al geen onbekende in de lokale afdeling. Als voormalig fractiemedewerker heeft hij in het verleden de afdeling en fractie reeds gediend en nu heeft hij de bereidheid getoond om ook de bestuurlijke verantwoordelijkheid op zich te nemen. Een stap die op unanieme instemming kon rekenen van leden en bestuur. Ten slotte heeft het bestuur de handschoen opgepakt, op verzoek van de ALV, om de verbinding tussen de lokale politiek en de expertise binnen de afdeling te versterken. Lid worden van een politiek partij gebeurt meestal vanuit de behoefte om een bijdrage te kunnen leveren aan de (lokale) samenleving en als bestuur willen we dat van harte ondersteunen.

Het tweede deel van de vergadering stond in het teken van de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. Aanstaande Maart is het weer zover en mogen we met z'n alle naar de stembus. Voor het zover is, is het echter wel nodig om een verkliezingeprogramma en kandidatenlijst vast te stellen. Met name t.a.v. dat laatste heeft de lokale afdeling een bijzonde positie en mag zij onafhankelijk haar visie geven. De visie van de lokale afdeling is dat er een mooie lijst ligt die op instemming kan rekenen. Meer kandidaten uit Brabant zouden nog beter zijn geweest en dit blijft een aandachtspunt naar de toekomst. Daarnaast was het vaststellen van de lijst ook een moment om de tomeloze inzet van het niet terugkerende kamerlid en lid van onze afdeling Madeleine van Toorenburg te memoreren. Hoewel er nog geen sprake is van een afscheid, en hier op een later moment nog bij stilgestaan wordt, klonk er nu al een heel hartelijk bedankt uit de speakers van ieders scherm.

Tot slot gingen fractievoorzitter Freek van Genugten en wethouder Huib van Olden in op de actuele Bossche politiek en de rol van de CDA fractie in het op koers houden van onze mooie stad. 

Hoewel deze keer ook de borrel zelf georganiseerd moest worden, kon na een paar uurtjes zoomen tevreden vastgesteld worden dat een digitale ALV ook heel erg mooi kan zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.