18 november 2020

Terugkijken op de begrotingsbehandeling: Sterke verenigingen dragen bij aan een sterke maatschappij

Tijdens de afgelopen begrotingsbehandelingen in de Bossche gemeenteraad stond het CDA nadrukkelijk stil bij het belang van verenigingen. Hieronder leest u een bijdrage van raadslid Olaf Thelissen die namens de CDA fractie een tweetal moties indiende om verenigingen in Den Bosch te ondersteunen en hun rol en positie in de Bossche samenleving te versterken.

Verenigingen leveren een belangrijke en grote bijdrage aan ons sociaal en maatschappelijk welzijn. Als CDA gebruiken we al lang de slogan: Het gezin is de hoeksteen van de maatschappij”. Daarop aanvullend zegt CDA Den Bosch: En de verenigingen zijn de dragende muren. Verenigingen zijn meer dan een club waar je als lid een hobby kunt uitoefenen, het zijn plekken waar je samenkomt rondom gedeelde waarden, tradities en gewoonten. Of het nu gaat om trainen, een uitvoering verzorgen of na een repetitie een borreltje drinken, al deze elementen maken verenigingen en de gedeelde noemer van deze verenigingen is dat het als SAMEN gedaan wordt. Vereniging draaien om samenzijn.

Deze corona tijd laat nog eens extra zien wat het belang is van samenzijn en dus ook van verenigingen: ze geven ons een reden om elkaar op te zoeken, ook als dat niet fysiek kan. Koren zingen digitaal met elkaar mee, muzikanten van een harmonie spelen solo voor de deur van een verzorgingstehuis en toneelverenigingen nemen filmfragmenten op om zo samen op te treden. Niet alleen om hun hobby uit te oefenen, maar om te ontmoeten en anderen te laten genieten. Precies dat waar we als CDA voor staan! Maar verenigingen hebben het ook steeds moeilijker. Minder instroom van (jeugd)leden, teruglopende inkomsten omdat er geen inkomstgenererende activiteiten georganiseerd kunnen worden en het o zo belangrijke omkijken naar elkaar.

Hoog tijd om de verenigingen een steuntje in de rug te geven! Daarom diende fractievoorzitter Freek van Genugten tijdens de begrotingsraad van 10 november een tweetal CDA moties in: “Verhoging van de basissubsidie voor amateurkunstverenigingen” en “het verder ontschotten van budgetten ten behoeve van een maatschappelijk doel”.

De moties zijn beide voorbereid en opgesteld door CDA- cultuur woordvoerder Olaf Thelissen die zelf al jarenlang actief is in het verenigingsleven. Niet gebruikte middelen uit de regeling amateurkunst worden bij de motie Clubkracht ingezet voor een verhoging van 5% voor alle basissubsidies. Op deze manier blijven de subsidies voor de Bossche Culturele Basis (de subsidieregeling voor de professionele cultuur) en de cultuurfondsen (voor projectmatige inzet) ongewijzigd.

Voor de fondsen kwam het CDA vorig jaar al met een motie ontschotten. Deze riep op om niet te denken vanuit een welzijns- en cultuurbudget, maar om de mogelijkheid te bieden cultuur breder in te zetten. In de uitvoering leidde dit tot verwarring. Reden voor het CDA met een motie te komen die het nog duidelijker maakt: het gaat om het doel, niet om het budget!

Met deze twee moties laat het CDA zien waar zij staan, ook op het gebied van cultuur: midden in de maatschappij! Want, alleen ga je misschien sneller, maar SAMEN kom je verder!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.