05 maart 2019

Yannick Lataster, Kandidaat Provinciale Staten

Yannick Lataster is de tweede Bossche kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart. Met de focus op duurzaamheid en onder zijn persoonlijke motte: Samen Duurzaam Samenleven voert Yannick een persoonlijke campagne met als doel ook deze periode weer twee afgevaardigden uit Den Bosch in de Brabantse staten te krijgen. Het is zijn overtuiging dat de energietransitie op een haalbare en betaalbare manier gerealiseerd kan worden en dat de provincie hierin een sleutelrol kan vervullen.

In het dagelijkse leven is Yannick organisatieadviseur voor de publieke sector bij Andersson Elffers Felix. In die hoedanigheid reist hij het hele land door en adviseert gemeenten, provincies en de landelijke overheid op tal van beleidsterreinen. Zijn voornaamste aandachtsgebieden zijn energietransitie, mobiliteit en onderwijs. Kennisgebieden die goed van pas komen bij de taken en uitdagingen waarvoor de provincie zich gesteld ziet.

Naast zijn werk is Yannick betrokken bij het wetenschappelijk instituut van het CDA als lid van de werkgroep ‘Duurzaamheid’. Deze werkgroep heeft als doel om een Christendemocratisch antwoord te formuleren op de duurzaamheidsvraagstukken van de toekomst.

Mocht u meer willen weten over de visie en speerpunten van Yannick of wilt u nader met hem kennismaken?

Bezoek dan zijn website: www.yannicklataster.nl

Stem op 20 maart 2019 CDA, stem Yannick Lataster (#18)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.