05 maart 2019

Yvonne Schram, Kandidaat Waterschap Aa en Maas

U kiest voor een sterk bestuur! Wij zorgen voor sterke dijken!

Even voorstellen: Yvonne Schram, kandidaat verkiezingen Waterschap Aa en Maas.

Ik ben geboren te ’s-Gravenhage in 1956 en studeerde onderwijskunde (specialisatie onderwijsrecht en onderwijseconomie) aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Werk

Ik heb 10 jaar ervaring in het onderwijs (basisonderwijs, voortgezet onderwijs en hoger beroepsonderwijs). Op 1 januari 1986 trad ik in dienst bij het Christelijk Nationaal Vakverbond. Op CNV-titel ben ik onder andere lid geweest van verschillende commissies van de Sociaal Economische Raad en van de Stichting van de Arbeid. Ik ben verder lid geweest van de Onderwijsraad (kroonbenoeming).

Vanaf zomer 1998 heb ik een adviesbureau. De afgelopen jaren heb ik veel interim-functies gehad als algemeen directeur bij schoolbesturen en in verschillende gemeenten, waaronder de functie van gemeentesecretaris/ algemeen directeur in de gemeente Valkenswaard. Gedurende drie jaar heb ik de reorganisatie van de ambtelijke organisatie vormgegeven.

Het CDA

Binnen het CDA heb ik de afgelopen 25 jaar tal van bestuursfuncties gehad. Landelijk ben ik lid geweest van diverse commissies. Verder was ik 8 jaar lid van het bestuur CDA Noord-Brabant, vicevoorzitter van regio De Baronie en secretaris van een CDA-afdeling.

Ik was vanaf 1994 fractievoorzitter voor het CDA in de gemeenteraad te ’s-Hertogenbosch. In totaal ben ik bijna 12 jaar gemeenteraadslid geweest in ‘s-Hertogenbosch. Ik heb mij destijds als wethouder ingezet voor de gemeenten ’s-Hertogenbosch en later ook in Uden, als wethouder van buiten de gemeente. Sinds 2014 ben ik lid van de bestuursraad Engelen Bokhoven.

Kandidaat Waterschap Aa en Maas

Het klimaat verandert. Hogere temperaturen, natte winters, hevige regenval en drogere zomers zijn inmiddels realiteit. Hoe gaan we onze omgeving aanpassen aan deze veranderingen? De uitdagingen de komende jaren zijn groot voor het Waterschap Aa en Maas. 

Water is juist ook in de stad van groot belang. Voor de toekomst van onze kinderen en de wereld waarin wij leven, voelt het CDA zich verantwoordelijk voor een goede waterbalans. Niet te veel water, waardoor we natte voeten krijgen, maar ook niet te weinig. Want regenwater en schoon drinkwater is essentieel voor leven: voor onze bewoners, voor onze ondernemers en voor het behoud van onze prachtige flora en fauna in en om ’s-Hertogenbosch. 

Belangrijke thema’s voor het CDA: duurzaamheid, samenwerking en betaalbaarheid

  • Het CDA is sterk voorstander van initiatieven op wijk en buurtniveau die bijdragen aan een duurzaam watersysteem en die ook het welzijn van de inwoners vergroot. Dat geldt ook voor de vergroening van schoolpleinen. Het betrekken van jongeren bij het werk van het waterschap wordt gestimuleerd. Het CDA wil dat hiervoor middelen en menskracht beschikbaar worden gesteld. Voor scholen worden (digitale, interactieve) lesprogramma’s ontwikkeld. Klimaatverandering gaat ons allen aan.
  • Het CDA wil dat Waterschap Aa en Maas staat voor een gedegen uitvoering van haar kerntaken en het leveren van een bijdrage aan de hedendaagse uitdagingen zoals klimaatverandering, energietransitie en circulaire economie. Dat kan alleen in samenwerking met bewoners, agrariërs en natuurorganisaties. Uitgangspunt hierbij is een realistisch ambitieniveau.
  • Het CDA wil geen lastenverzwaring voor inwoners en ondernemers. De stijging van die lasten wordt daarom beperkt tot maximaal de inflatiecorrectie. Goed rentmeesterschap betekent ook dat de rekening niet wordt doorgeschoven naar de toekomst. 
  • Voorbereiden en uitvoeren van de dijkverbeteringen primaire keringen (rivierdijken) gaat volgens het schema Deltaprogramma.  Waterveiligheid staat bij het CDA Aa en Maas voorop. Om te voorkomen, zoals in 1995, dat de stad ’s-Hertogenbosch onder water komt te staan.

Steun het CDA om deze doelen te bereiken!

Stem op 20 maart 2019 CDA, stem Yvonne Schram (#5)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.