Viktor Heitkamp

Empel

Ruimte voor innovatie en ondernemerschap.

Mijn naam is Viktor Heitkamp. Samen met Chantal en onze 2 kinderen woon ik met veel plezier in Empel. Een dorp waar het fijn wonen is. Om Empel en de andere wijken/dorpen veilig en leefbaar te houden, moeten we blijven investeren in de voorzieningen, de bereikbaarheid, de veiligheid en in voldoende woningen voor alle doelgroepen.

Onze stad verdient een goed, betrouwbaar en stabiel bestuur. Als afdelingsvoorzitter van CDA 's-Hertogenbosch sta ik voor de kwaliteit van onze kandidaten. Ze staan midden in onze Bossche gemeenschap, durven hun nek uit te steken en hebben visie op de toekomst van onze stad. CDA politici graven zich niet in met het vooropstellen van het eigen gelijk. Maar gaan vanuit hun verantwoordelijkheid op zoek naar samenwerking en verbinding.

Juist nu het economisch beter gaat, mogen we niet verslappen. We moeten juist een tandje bijzetten door te investeren in kansrijke sectoren als datasience, agrifood, duurzame energie en toerisme. En natuurlijk om oog te blijven houden voor degenen die kwetsbaar zijn. Zij kunnen op het CDA rekenen.

Ik zet mij in voor:

  • Kwaliteit van bestuur
  • Veilige en leefbare dorpen en wijken
  • Ruimte voor innovatie en ondernemerschap
  • Woonruimte voor alle doelgroepen

Omdat we vandaag aan de slag gaan voor morgen.

Viktor Heitkamp

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.