Huib van Olden

's-Hertogenbosch

We mogen trots zijn op onze gemeente, opgebouwd uit sterke dorpen en sterke wijken. SAMEN gaan we voor onze gezamenlijke toekomst.

Onze gemeente verdient een goed en betrouwbaar bestuur. Om te zorgen dat u fijn kunt blijven wonen, werken en oud kunt worden. In een gemeente waar SAMEN heel gewoon is. Jong én oud, scholier en senior, werkende, mantelzorger en vrijwilliger. Waar dagelijks fileleed wordt bestreden. Met slimme oplossingen dicht bij huis. Waar bedrijven de ruimte krijgen om te ondernemen. Maar wel sociaal. Met veel werkgelegenheid. 

Absolute prioriteit voor ons is het veiliger maken van uw wijk en buurt. Voor populisme en onfatsoenlijk gedrag is daarbij geen plaats. Ook niet voor criminaliteit. Op school moet het veilig zijn. Offline en ook online met sociale media. Dat kunnen we alleen maar SAMEN: school én ouders. 

Onze sociale prioriteit is dat iedereen mee kan doen in de samenleving. We gaan uit van wat mensen wél kunnen. En dat zonder een mantelzorgboete en bureaucratie én met een robuust armoedebeleid. De strijd tegen eenzaamheid zetten we onverminderd voort. “Een leven lang leren” is gewoon voor iedereen bereikbaar. En laten we alstublieft de samenleving veel eenvoudiger maken. Kan niet? Ja, dat kan wel! Een samenleving die voor iedereen, van alle leeftijden, begrijpelijk en toegankelijk is. 

Bij woningbouw en ruimtelijke ontwikkeling moeten we onze kansen zien en grijpen. Waarom 10 jaar wachten met de herontwikkeling van de Tramkade en de Kop van ‘t Zand óf op nieuwe woningen? Het is tijd om door te pakken.

Het CDA - als grootste landelijke lokale partij - zet zich hiervoor in. Met onze Provinciale Statenleden in Brabant. En onze Bossche Kamerleden in Den Haag. Een stevige lobby, voor u en onze samenleving. Het CDA staat voor een betrouwbare overheid tijdens én na de crisis. Populisme biedt echt geen oplossing. In onze gemeente mogen we gelukkig trots zijn op onze gastvrijheid en sociaal beleid. Ruimhartig voor wie het echt nodig heeft. Dat zetten we voort. SAMEN met u! 

Ons team staat klaar voor u. Voor onze gemeente. In ’s-Hertogenbosch, Rosmalen, Nuland, Vinkel, Empel, Engelen, Kruisstraat, Orthen en alle andere prachtige wijken en buurten. Om aan de slag te gaan voor u.

Huib van Olden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.