Er valt wat te kiezen op 20 maart, want verkiezingen voor een nieuw provinciebestuur gaan ergens over.

Voor het CDA gaat de provincie over meer dan alleen de inrichting van het landschap, verkeer & vervoer en het regionaal economisch beleid. Bijvoorbeeld veiligheid. De aanpak van georganiseerde criminaliteit zouden we niet moeten overlaten aan elke gemeente afzonderlijk. Juist de provincie kan hier de regie nemen en de coördinatie voeren. Zo voorkomen we dat een probleem zich alsmaar verplaatst van de ene Brabantse gemeente naar de andere en maken we één Brabantse vuist tegen (drugs)criminelen. Of neem de leefbaarheid van wijken en dorpen. Wat het CDA betreft moet de provincie ruimte geven aan maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid vergroten en deze waar mogelijk stimuleren.
Brabanders kunnen bij het CDA rekenen op verbinding. Verbinding met hen, de Brabanders. Verbinding met de omgeving om hen heen. Verbinding met gemeenten. En verbinding met de toekomst. Vanuit dat uitgangspunt zetten wij ons in voor Brabant.

CDA in Brabant gaat dit voor u mogelijk maken! Klik voor informatie over het programma, de thema's en om kennis te maken met onze kandidaten in de menu balk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.