Belastingen

Lastenstijgingen voor de burgers en bedrijven worden zoveel mogelijk tegengegaan. Dit betekent dat hogere uitgaven of tekorten op de eerste plaats worden gedekt door nieuw voor oud, verbetering van de efficiency en besparingen in het eigen ambtenaren apparaat.

De hondenbelasting schaffen we af.

Het CDA kiest voor lastenverlichting voor het MKB. De OZB voor bedrijven moet omlaag richting het gemiddelde van de Brabantse steden. De opbrengst van de Onroerende Zaak Belasting (OZB) voor bewoners blijft gelijk aan die van het jaar daarvoor (rekening houdend met inflatie en uitbreiding).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.