College

Het CDA kiest in principe na de verkiezingen voor een afspiegelingscollege. Hierbij gelden als criteria: programmatische herkenbaarheid en openbare verantwoording. Binnen het college worden aparte portefeuillehouders aangewezen voor senioren, jongeren, zorg, ICT-beleid en duurzaamheid. Het CDA is van mening dat politieke bestuurders in principe zitting nemen voor de duur van een collegeperiode.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.