Digitale dienstverlening

De digitale dienstverlening aan inwoners en bedrijven wordt verder verbeterd en vereenvoudigd. De gemeente biedt zo snel als mogelijk alle diensten en voorzieningen ook elektronisch aan. Hierbij blijft wel aandacht voor senioren en kwetsbare groepen in onze samenleving die met gebruik van deze voorzieningen moeite hebben. Voor de gemeente geldt: een e-mail ontvangen is een e-mail terugsturen. ’s-Hertogenbosch stelt zich kwetsbaar op door de eigen bestuurskracht te meten door bijvoorbeeld digitale enquêtes onder inwoners en benchmarks uit te voeren. Het doel daarvan is te leren en zichzelf te corrigeren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.