Duurzaamheid

Om lokaal méér te kunnen doen wordt aan de wijk- en buurtbudgetten een duurzaamheidsdeel toegevoegd van 10.000 euro per jaar, voor collectieve initiatieven op energie en duurzaamheid.

Het CDA kiest voor duurzame energie; met de voorkeur voor Zonne-energie, boven Windenergie.  En voor zonnepanelen op daken, boven zonneweiden op de grond. Haalbare particuliere initiatieven kunnen steun krijgen van de gemeente.

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie in het besparen van energie en recycling. Bijv. door LED-verlichting te gebruiken in de openbare ruimte, door zonnepanelen op gemeentelijke panden én meer laadpalen voor elektrische fietsen en auto’s.

Draagvlak vóóraf voor nieuwe duurzaamheidsprojecten is essentieel. Daarbij kiezen we altijd voor projecten die de betrokken wijk en bewoners ook een voordeel opleveren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.