Financiering

Met pijn in het hart ziet het CDA dat met name ZZP’ers en MKB ondernemingen moeilijk aan financiering kunnen komen. Het CDA ziet lokale aletnatieven ontstaan zoals crowdfunding en kredietunies welke als nieuwe financieringsvormen zouden kunnen dienen. Het CDA wil deze initiatieven, mits verantwoord ingestoken, ondersteunen en bevorderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.