Geluidsoverlast

De normen voor geluidsoverlast moeten actief gehandhaafd worden om ook voor hen te zorgen voor een betere kwaliteit van woon- en leefomgeving. De gemeente spant zich in om op landelijk niveau deze problemen op de kaart te zetten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.