Huiselijk geweld

Het CDA wil slachtoffers van huiselijk geweld opvangen en weerbaar maken. De burgemeester kan plegers van huiselijk geweld een huisverbod opleggen. Degene die een gevaar vormt voor zijn gezin mag dan een tijd het huis niet in of contact hebben met het gezin. Ook loverboys en mensenhandelaren moeten hard aangepakt worden en hun slachtoffers verwezen naar passende hulp.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.