Jeugdwerkloosheid

Bij (dreigende) werkloosheid binnen deze groep wordt in eerste instantie bezien of er (alsnog) een startkwalificatie kan worden behaald, en zo ja welke. Voor jongeren is er studiefinanciering, geen bijstand. Daarnaast wil het CDA deze groep werklozen aan een baan helpen door de reeds ingezette startersbeurs (opdoen van ervaring binnen bedrijven). Daarnaast wil het CDA dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door in de komende collegeperiode 200 leer-werkprojecten, stage- en traineeplekken aan te bieden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.