Milieu binnenstad

Vanwege de logistieke en milieutechnische druk op de monumentale binnenstad moet het verkeer zoveel mogelijk uit dit gebied geweerd worden. Milieuzones worden gehandhaafd. Voor vervoer van de transferia/randen van de stad/parkeeraccomodaties naar de stad worden elektrische busjes ingezet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.