Energie en Groen

De noodzaak om zuinig om te gaan met de wereld die we hebben en koesteren staat hoog op de maatschappelijke agenda. Wij willen de wereld mooier achterlaten dan dat we haar aantreffen. Dat heet Rentmeesterschap. Hierin zijn we ambitieus, want in 2050 moet de stad Energieneutraal zijn. Dat betekent dat we evenveel energie opwekken, als dat we gebruiken. Daar zijn we nog lang niet. Daarom investeren we in de ‘reeds bekende’ schone energie, maar ook in nieuwe technieken. We hebben nog veel stappen te zetten, samen, in onze stad en dorpen.

  • Groen Wijkbudget: Om lokaal méér te kunnen doen wordt aan de wijk- en buurtbudgetten een duurzaamheidsdeel toegevoegd van 10.000 euro per jaar, voor collectieve initiatieven op energie en duurzaamheid.

  • Zonne-energie boven Windenergie: Het CDA kiest voor duurzame energie; met de voorkeur voor Zonne-energie, boven Windenergie.  En voor zonnepanelen op daken, boven zonneweiden op de grond. Haalbare particuliere initiatieven kunnen steun krijgen van de gemeente.

  • Afval Bestaat Niet: Afval scheiden we, vooraf thuis óf achteraf bij de Afvalstoffendienst. Papier wordt opgehaald óf door verenigingen óf door de gemeente. Uit ons eigen Bossche afval maken wij nieuwe energie. De afvalstoffenheffing is zo laag mogelijk.

  • Duurzaamheidsleningen: De gemeente stelt duurzaamheidsleningen beschikbaar en maakt het aantrekkelijk om duurzaamheidsmaatregelen te treffen, zoals het leggen van zonnepanelen of aanbrengen van isolatie voor particulieren aantrekkelijk te maken.

  • Draagvlak is essentieel: Draagvlak vóóraf voor nieuwe duurzaamheidsprojecten is essentieel. Daarbij kiezen we altijd voor projecten die de betrokken wijk en bewoners ook een voordeel opleveren.  

  • Slim Bezorgen: Onze stad start in overleg met het bedrijfsleven een pilot om de bezorging van pakketjes door de verschillende postorderbedrijven te centraliseren. Dit maakt de stad schoner.

  • Jong Geleerd…: Onze kinderen leren we dat we de aarde nodig hebben voor ons voedsel. Om verspilling tegen te gaan, starten we met moestuinen in de openbare ruimte, bij scholen en kinderdagverblijven.

  • Het Goede Voorbeeld: De gemeente heeft een voorbeeldfunctie in het besparen van energie en recycling. Bijv. door LED-verlichting te gebruiken in de openbare ruimte, door zonnepanelen op gemeentelijke panden én meer laadpalen voor elektrische fietsen en auto’s.

  • Ruimte voor Groen: We herzien het groene beleid, om het Zuid Willems Park snel te kunnen aanleggen. Verder maken we onze wijken en dorpen groener en geven boeren ruime mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen in agrarisch natuurbeheer.

Gemeenteraadsverkiezingen / Den Bosch / 21 maart 2018

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.