Sterke Dorpen en Wijken

 ‘s-Hertogenbosch is een aaneenschakeling van schitterende dorpen en mooie wijken. Ieder dorp en elke wijk heeft zijn eigen samenstelling en behoeften. Het CDA begrijpt dat maatwerk vereist is op dorps- en wijkniveau. Als CDA is het ons ideaal dat de gemeenten mensen ruimte geeft om initiatieven te ontplooien in hun buurt. Met hulp van de gemeente als dat nodig is. Een gespreide verantwoordelijkheid dus. 

 

  • Nieuwbouw in Wijken en Dorpen: Voor een levendige wijk zijn de aanwezigheid van een supermarkt, een school en verenigingsleven cruciaal. Dit alles kan alleen bij voldoende inwoners. Wij zetten stevig in op nieuwbouw van woningen, passend bij onze wijken en dorpen.

  • Bereikbaarheid met OV: Het CDA wil de bereikbaarheid en rijtijden van het lokaal openbaar vervoer verbeteren met (gemeentelijke) buurtbussen in combinatie met seniorenbussen, regiotaxi en ruime beschikbaarheid van OV fietsen. Dit in overleg met de professioneel vervoerder.

  • Dorps-en Wijkbudgetten +: De dorps- en wijkbudgetten werken goed. Als aanvulling hierop willen we ‘uren’ beschikbaar stellen vanuit onderhoudsbudgetten etc. die verdeeld kunnen worden over klussen in de openbare ruimte van de kernen.

  • Wijkagent én Toezichthouder: Om de veiligheid in de wijken te behouden wil het CDA de wijkagent terug in elke wijk én een wijk-toezichthouder.

  • Winkelcentra in de Wijk: Het CDA investeert in levendige wijk- en buurtcentra. Winkelcentra die het niet redden en langdurig leegstaan kunnen een andere bestemming krijgen.

  • Buurthuizen Gratis: Buurt- en gemeenschapshuizen zijn gratis voor vrijwilligersactiviteiten. Beheer van de buurthuizen gebeurt door gemeenten en vrijwilligers samen, zoals het sleutelbeheer. 

  • Trots op Eigen Karakter: Onze dorpen en wijken hebben hun eigen karakter, kenmerken en tradities. Daar zijn we trots op. Wij ondersteunen het handhaven van deze eigenheid door bijv. het ondersteunen van activiteiten. 

  • Multifunctionele Clubhuizen: Het CDA ziet dat enkele voorzieningen in onze gemeente slim gebruikt worden in de “rustige uren”. Per wijk en dorp wordt een koppeling tussen deze voorzieningen én sociale behoeften gelegd.

  • Voorzieningen Behouden: Het CDA wil voorzieningen zoals brievenbussen, dependances van de gemeente en pinautomaten in dorpen en wijken behouden, óf terug laten keren. Daarbij moet ook maximaal gebruik gemaakt worden van innovatieve oplossingen.

 Gemeenteraadsverkiezingen / Den Bosch / 21 maart 2018

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.