Onderwijs

Een goede opleiding is de springplank naar een volwaardige baan. Ieder kind verdient de mogelijkheid om zijn of haar eigen, unieke talenten te ontwikkelen. Deze talenten zijn heel verschillend en kunnen van speciaal tot universitair onderwijs worden ontplooid. 

Het is belangrijk dat scholen en instellingen maatwerk leveren zodat elk talent tot zijn recht komt. Een school moet daarnaast een veilige plek zijn om te leren én als ontmoetingsplek in wijk en dorp.

 

  • Verkeersveiligheid Scholen: De verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen moet geborgd zijn, bijvoorbeeld door zebrapaden en verkeersaanpassingen bij oversteekplaatsen en op fietsroutes van en naar school.

  • Onderwijs op Latere Leeftijd: Onderwijs volgen op latere leeftijd verbreedt de kansen op een baan. Dit stimuleren we door het mogelijk maken van omscholing, ook in de buurt.  

  • Niet Roken op Schoolpleinen: Per 2020 is roken op schoolpleinen verboden, de gemeente gaat daar streng op toezien. Rondom de school wordt niet gerookt. 

  • Jheronimus Academy of Data Science: JADS is onze nieuwe universitaire big data school. De kennis vanuit JADS gebruiken we in de stad bijv. in pilots. Geïnteresseerden kunnen leren over Big data door laagdrempelige lezingen en cursussen. 

  • Samen naar School: Kinderen gaan zoveel mogelijk naar het regulier onderwijs en krijgen daar begeleiding. Dit bevordert integratie en participatie. Speciaal onderwijs is altijd beschikbaar als het nodig is.

  • Bibliotheek: Alle kinderen tot 18 jaar en alle mensen die ingeschreven staan als werkzoekend kunnen gratis gebruik maken van de boek uitleen van de bibliotheek.

  • Scholingslening: De renteloze scholingslening zetten we voort voor mensen die tot en met 120% van de bijstandsnorm zitten en die willen investeren in onderwijs voor zichzelf en/of voor hun kinderen.

  • Investeren in Leraren: Goed onderwijs wordt gegeven door goede en bevoegde leraren. Het CDA introduceert de Bossche Lerarenbeurs - naast de landelijke beurs - waardoor Bossche leraren hun vakbekwaamheden kunnen vergroten én bevoegd lesgeven.

  • Laat Kinderen Kind Zijn: Tegenwoordig starten kinderen op de kleuterschool al met CITO-toetsen. Dit legt onnodige druk op kinderen. Voor het CDA is teveel toetsen niet goed, laat kinderen kind zijn. Toetsen zijn pas nodig als deze er écht toe doen.

Gemeenteraadsverkiezingen / Den Bosch / 21 maart 2018

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.