Verkeer en Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van onze stad blijft van groot belang: met de fiets, met de auto, te  voet en met het openbaar vervoer. Het verkeer moet ook veilig zijn voor jong en oud. De wijze waarop we ons vervoeren verandert en wordt steeds innovatiever. Ondertussen zien we een zware druk op onze snelwegen en de wegen om stad of dorp in- en uit te komen. (Betaald) parkeren in de verschillende wijken voeren we alleen in als de wijk daar vóór is. Parkeer-wachtlijsten bijvoorbeeld in de Binnenstad verkorten we door meer parkeerplekken voor bewoners in de stad én parkeren voor bezoekers aan de randen.

  • Te Hard Rijden Aanpakken: Te hard rijden en hufterig rijgedrag gaan we tegen door te investeren in snelheidsbeperkingen in wijken zoals drempels bijvoorbeeld op de Oude Baan in Rosmalen en de Burgemeester Godschalxstraat in Empel.

  • Geen files in de Wijken: De ontsluiting van onze dorpen en wijken moet goed zijn. In de file staan in de wijk gaan we tegen. We investeren in goede verkeersdoorstroming in bijv. de Groote Wielen en gaan tijdig voor een op- en afrit bij Heesch West om overlast te voorkomen. 

  • Verkeersveiligheid Fietspaden: Verkeersveiligheid op de fietspaden verbeteren, bijvoorbeeld door het afschaffen van de ‘twee richtings-rotondes’, het klaarmaken van onze fietspaden voor de snelle elektrische fietsen en het verbeteren van de verkeersveiligheid op de F59.

  • Maximumsnelheid Aanpassen: De maximumsnelheid en wegen aanpassen op een aantal plaatsen, zoals het verhogen van de snelheid op de Bruistensingel en Zandzuigerstraat van 50 km naar 70 km.

  • Parkeertarieven: Gratis parkeren voor Mantelzorgers en Vrijwilligers met een speciale parkeervergunning. De algemene tarieven voor betaald parkeren op de transferia, parkeergarages en op straat verhogen we niet.

  • Openbaar en Nieuw Vervoer: Openbaar Vervoer moet een volwaardig alternatief zijn voor de auto in onze stad en dorpen.  Daarnaast geven we ruim baan voor nieuw vervoer zoals de deel- of buurtauto en andere initiatieven. 

  • Meer Fietsen: Fietsen moet aantrekkelijker worden, bijv. door OV fietsen op alle NS stations en enkele busstations om het OV systeem meer sluitend te maken én een extra bewaakte fietsenstalling in de Binnenstad.

  • Gevaarlijk Stoffen op het Spoor: Vervoer gevaarlijke stoffen en de vele goederentreinen over het spoor zijn een doorn in het oog. De gemeente moet blijven lobbyen voor het beperken van dit vervoer.

  • Verkeersluwe Binnenstad: De Binnenstad wordt op onderdelen verkeersluw en meer geschikt voor voetgangers bijvoorbeeld bij het St. Jansbolwerk. Tegen asociaal rijgedrag  plaatsen we toegangspoortjes; alléén voor bewoners.

Gemeenteraadsverkiezingen / Den Bosch / 21 maart 2018

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.