Armoede en Zorg

Als er iets misgaat in een mensenleven, is er in onze samenleving een vangnet. Voor mensen in kwetsbare situaties zoals werkloosheid, ziekte, beperking, dakloosheid en bij schulden. We noemen dit sociale gerechtigheid. Het CDA ziet dat het vangnet in ’s-Hertogenbosch niet alleen vanuit de gemeente komt. Gelukkig maar. Veel verschillende (vrijwilligers)organisaties zetten zich in om het vangnet te bieden en te verstevigen. Solidariteit is voor het CDA een belangrijk goed. Veel van deze organisaties - die als een vliegwiel werken binnen het sociaal domein - ontvangen subsidies. Hierop mag van het CDA niet bezuinigd worden.

  • Steun voor Mantelzorgers: Het aantal mantelzorgers stijgt. Nu is 23% van onze inwoners mantelzorger. We zetten de zorgcoöperatie voort zonder inkomenscriterium, beperken de bureaucratie en verbreden de mogelijkheid tot dagopvang en respijtzorg.

  • Strijd tegen Eenzaamheid: 9% van de inwoners in onze stad en dorpen is eenzaam. Voor de strijd tegen eenzaamheid samen met onze partners, verenigingen en innovatieve sociale ondernemers, stellen we een extra budget van 100.000 euro per jaar vast.

  • Jeugdzorg: De wachtlijsten in de Jeugdzorg worden naar 0 gebracht door harde afspraken met de jeugdzorgaanbieders. Hiervoor worden voldoende middelen ter beschikking gesteld.

  • Dementie-vriendelijke Gemeente: ‘s-Hertogenbosch wordt een dementievriendelijke gemeente. Dat betekent: aandacht voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en betrouwbare dementiezorg.

  • Voorkomen van Kinderarmoede: Geen kind mag in armoede opgroeien. We zorgen er als gemeente voor dat kinderen in armoede ondersteund worden bij het kunnen deelnemen aan sport inclusief zwemles, cultuur en onderwijs.

  • Thuiszorg een Zekerheid: Thuiszorg moet voor mensen een zekerheid zijn, met een bekende verzorgende, die óók tijd heeft voor een kop koffie en een gesprek.

  • Jong geleerd…: Om gezond leven te bevorderen plaatsen we op alle Bossche Basisscholen watertappunten samen met Brabant Water.

  • Geen mantelzorgboete: De gemeente ondersteunt mensen actief bij het vinden van werk én inkomen met de Participatiewet. Mensen die te maken krijgen met de mantelzorgboete, compenseren we.

  • Weg met Bureaucratie: Een aanvraag voor de WMO wordt binnen één week behandeld. Indicaties worden zoveel mogelijk afgegeven voor meerdere jaren om bureaucratie te voorkomen. Wachtlijsten gaan we tegen.

Gemeenteraadsverkiezingen / Den Bosch / 21 maart 2018

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.