Senioren én Jongeren

Ongeveer 17% van onze inwoners is ouder dan 65 jaar, in 2030 is dat 22%. De 65-plussers van nu zijn actief en leveren een belangrijke bijdrage aan de samenleving. Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met de zorg. Voor senioren is het belangrijk dat de zorg  goed en dichtbij geregeld kan worden. 

Ongeveer 18,5% van onze inwoners is tussen de 15-29 jaar, in 2030 daalt dat met 1%. Onze stad is soms ‘saai’ voor jongeren. We zien dat veel jongeren die in onze stad komen studeren niet veel verder komen dan het station. Het is een grote uitdaging om onze stad aantrekkelijk te houden jong én oud. 

  • Studentenkamers: Het CDA gaat voor meer betaalbare kamers voor studenten bijvoorbeeld door tijdelijke bewoning van leegstaande gebouwen mogelijk te maken, combinaties met zorgwoningen voor senioren en meer wonen boven winkels in de Binnenstad.

  • Generatiewoningen: Met name in de buitengebieden is veel behoefte aan generatiewoningen. Datzelfde geldt voor zgn. ‘rugzak- of kangaroewoningen’. Het CDA wil gemeentelijke regelgeving eenvoudig maken zodat deze vorm van zorg verlenen mogelijk wordt.

  • Bewegen voor Senioren: Het bewegen voor senioren stimuleren wij in de wijk en met speciale cursussen en aanbiedingen bij sportverenigingen en de sportalliantie.

  • Ruimte voor Evenementen: Het CDA wil ruimte voor nieuwe evenementen en festivals voor jong en oud in onze stad en dorpen, inclusief het Paleiskwartier en de Parade. Goed overleg met de buurt is daarbij een voorwaarde.

  • Werk- en Studeerplekken: Meer verbinding tussen onze onderwijsinstellingen én de stad maken we door stageplekken bij de gemeente en extra werk- en studeerplekken voor studenten in de binnenstad, bijv. in de Bibliotheek / Muzerije / Babel.

  • Zorg Dichtbij: Door de veranderingen in de zorg blijven senioren langer thuis wonen. We zetten in op het behoud van  voorzieningen in dorpen en wijken én op zorg dichtbij. 

  • Studentensociëteit: In de binnenstad wordt een ruimte gezocht voor de studentensociëteit  voor de studenten- en studieverenigingen van Avans.  

  • Bossche Dag: ’s-Hertogenbosch moet aantrekkelijker worden voor studenten, om hier te komen studeren, wonen en te blijven. Tijdens de introductieweken op HBO en MBO organiseren we een Bossche Dag waarop studenten kennis maken met de stad.

  • Tegen Leenstelsel: Het CDA is tegen het leenstelsel voor studenten. Het verhoogt de drempel om te gaan studeren én leidt tot het starten op de arbeidsmarkt met een grote schuld.

Gemeenteraadsverkiezingen / Den Bosch / 21 maart 2018

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.