Wonen

In totaal wonen er in verschillende samenstellingen, zo’n 68.000 huishoudens in onze 14 wijken en dorpen. Dat vraagt om verschillende type woningen. Tot en met 2025 bouwen we minstens 8.000 woningen. Met aandacht voor kwaliteit in alle prijsklassen. Dat is nodig want de huizenmarkt raakt op plekken oververhit. Er is echter meer nodig om het wonen in ’s-Hertogenbosch aantrekkelijk te blijven houden. Dit betekent dat er geïnvesteerd moet worden in de kwaliteit van de woningen, de woonomgeving en de betaalbaarheid. 

  

  • Betaalbaar Wonen voor Iedereen: We bouwen minstens 8.000 betaalbare woningen voor iedereen, met maatwerk in de stad en dorpen, dat we laten aansluiten op de behoefte van de (toekomstige) bewoners. Kleine huizen mogen ook.

  • Bouwen voor Gezinnen: Het CDA kiest voor bouw van huur- en koopwoningen voor gezinnen in een gezinsvriendelijke omgeving, met aandacht voor groen- en speelvoorzieningen, verkeersveiligheid, kinderdagverblijven, kleine bedrijven aan huis.

  • Leegstand als Kans: Leegstaande (kantoor- en winkel)panden bieden kansen voor toekomstige woningbouw (inbreiding) met daaraan gekoppelde woonbehoefte. De gemeente is flexibeler in het tijdelijk aanpassen van de bestemming op panden. 

  • Doorstroom Huurhuizen: De doorstroom in huurhuizen moet verbeteren, door nieuwe woningen. Zodat er ook ruimte is voor mensen om in hun eigen wijk te wonen in  betaalbare woningen. 

  • Langer Thuis Wonen: Mensen die zorg nodig hebben blijven langer thuis wonen. Bij voorkeur in de eigen wijk. Het CDA wil de aanpassing van particuliere woningen vereenvoudigen en de blijverslening introduceren. 

  • Parkeren in de Wijk: Bij goed wonen hoort voldoende parkeergelegenheid voor wijkbewoners. Betaald parkeren of vergunningen voeren we in wijken alleen in als de wijk daar in meerderheid vóór is.

  • Groene Wijken: Wijken maken we groener, speeltuintjes ‘groeien’ mee met de wijk en worden geschikt gemaakt voor buitensporten zoals bootcamp en fitness. Eenmaal per jaar stellen we het water in de stad open voor de watersporten.

  • Nieuwe Woonprojecten: Het CDA wil de Kop van ‘t Zand ontwikkelen als nieuwe aantrekkelijke locatie voor wonen, in combinatie met cultuur, ondernemen en groen. Projecten als bijv. de Willemspoort en het oud KPN-pand aan de Hervensebaan zetten we door.

  • Starterslening: De hypotheekrente is laag, maar het krijgen van een hypotheek is vaak lastig voor starters. De gemeente biedt daarom de Starterslening aan.

Gemeenteraadsverkiezingen / Den Bosch / 21 maart 2018

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.