Waarden en Traditie

Alles wat we doen in onze stad en dorpen, doen we voor de toekomst. Voor onze eigen toekomst en die van onze kinderen. Onze waarden en normen gelden voor iedereen, maar zijn niet vrijblijvend. Verworven vrijheden worden begrensd door verantwoordelijkheid en respect voor elkaar. Het meegeven van waarden en ook tradities aan de huidige en toekomstige generaties is daarom van groot belang.

 

  • Maatschappelijke Stage: Het CDA wil dat de maatschappelijke stage op alle middelbare scholen in ‘s-Hertogenbosch wordt ingevoerd. Daarnaast kiezen onze kinderen jaarlijks een nieuwe kinderburgemeester uit de leerlingen van de basisscholen. 

  • Respect voor Elkaar: Geweld en intolerantie richting mensen in een publieke functie kan en mag niet gebeuren. Onze politieagenten, brandweerlieden en ambulancepersoneel verdienen respect. Mensen die zich toch misdragen worden hard aangepakt.

  • Vertrouwen in Verbinding: Een samenleving ‘van ieder voor zich’ valt uit elkaar. Individuen, bedrijven, verenigingen en de politiek hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om mensen te verbinden en polarisatie tegen te gaan.

  • Bijzonder Onderwijs: Het CDA blijft staan voor het bestaan en de bekostiging van het bijzonder onderwijs.

  • Vluchtelingen en Statushouders: Het CDA gaat voor een humane opvang van vluchtelingen en snelle integratie van statushouders. Zij worden gastvrij ontvangen, daar tegenover staat de verplichting om snel Nederlands te leren en mee te doen in de samenleving. 

  • Geen Racisme en Discriminatie: ‘s-Hertogenbosch is een tolerante gemeente. Racisme en discriminatie pakken we hard aan. We zijn met trots een gastvrije Roze gemeente. Het overal doorvoeren van genderneutraliteit gaat ons te ver.

  • Jong Geleerd…: Waarden en normen geven we door via de opvoeding thuis en onderwijs op school. Jongeren van 18 jaar krijgen van de Burgemeester informatie over de rechten en plichten in onze democratie.

  • Mensen met Beperking: Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking voeren we uit. Mensen met een beperking moeten volwaardig mee kunnen doen in de samenleving, bijvoorbeeld door een toegankelijke openbare ruimte.  

  • Vroeg Aanpakken met Top 100: We gaan werken met een Top 100-lijst voor mogelijke criminelen. Samen met de politie en zorg  grijpen we vroeg in op de levens van mensen die dreigen af te glijden in de criminaliteit. Om erger te voorkomen.

Gemeenteraadsverkiezingen / Den Bosch / 21 maart 2018

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.