Veiligheid

Veiligheid is een kerntaak van de gemeente. Geweld, inbraak, overlast of onbeschoft gedrag horen in onze stad en dorpen niet thuis. Dat geldt ook voor drugs en bijbehorende criminaliteit. Het is de taak van de gemeente hier adequaat tegen op te treden samen met politie en justitie. Ook inwoners hebben een eigen verantwoordelijkheid en kunnen zelf een bijdrage leveren onze veiligheid. Zonder voor eigen rechter te spelen. Samen gaan we voor veiligheid, zichtbaar, online én in de wijk. Want veiligheid is geen hype, het is een overtuiging! 

 

  • Beschermen van onze Veiligheid: Terrorisme komt steeds dichterbij. Op strategische plekken plaatsen we betonnen bloembakken en bankjes. Ook tijdens evenementen. Met de politie grijpen we vroegtijdig in bij verdenkingen van extremisme.

  • Eigen Verantwoordelijkheid: Het CDA ziet kansen om initiatieven in wijken op het gebied van veiligheid en alertheid te ondersteunen. Bijvoorbeeld een budget voor opleiden van buurtpreventieteams en buurtvaders en -moeders.

  • Aso-wet: Onze stad gaat gemeentelijke handhavingstools tegen overlast maximaal inzetten,  zoals het invoeren van de aso-wet. In risicogebieden maken we gebruik van camera’s en gezichtsherkenning.

  • Extra Wijk-toezichthouder: Naast de wijkagent stelt de gemeente voor iedere wijk een apart wijk-toezichthouder aan om de veiligheid in de buurt (nog meer) te garanderen.

  • Veiligheidsagenda per Wijk: Het samen met inwoners opstellen en uitvoeren van een ‘veiligheidsagenda’ per wijk om hufterigheid en onveiligheid lik-op-stuk tegen te gaan. Iedere wijk moet ‘schoon, heel en veilig’ zijn.

  • Tegen Ondermijnende Criminaliteit: Het investeren in mankracht, naast de regionale Taskforce, om resoluut te kunnen optreden tegen ondermijnende criminaliteit en drugscriminelen. 

  • Jong geleerd…: Alle Bossche kinderen krijgen een EHBO-cursus én voorlichting over (online) veiligheid om bijvoorbeeld de gevaren en impact van social media te leren.

  • Tegen Drugs: Wij helpen drugsslachtoffers. Drugs zijn echt slecht voor je gezondheid. De wereld erachter is vaak crimineel. Wij pakken de overlast dus blijvend stevig aan en stemmen onze aanpak af met de andere Brabantse steden.

  • Zichtbaar Blauw op Straat: Zichtbaarheid van de politie in de stad, maar zeker ook in wijken en dorpen. Om de veiligheid in de wijken te behouden wil het CDA zichtbaar blauw op straat en het verkorten van de aanrijtijden van de politie en hulpdiensten.  

Gemeenteraadsverkiezingen / Den Bosch / 21 maart 2018

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.