Rijksbijdragen

Wanneer rijksbijdragen worden verminderd moet de tering naar de nering worden gezet en moet een doorvertaling plaatsvinden naar de beleids-en beheerssectoren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.