Schoolverzuim/verlaten

Tijdige inschakeling van de leerplichtambtenaar bij schoolverzuim zorgt van gemeentewege voor een goede coördinatie tussen school, politie en hulpverlening.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.