Stadshistorie

Het CDA staat voor een zorgvuldig beheer van het religieus en cultuurhistorische erfgoed in de stad, dit maakt’s-Hertogenbosch immers tot ’s-Hertogenbosch! Dit betekent concreet: (i) Kruithuis: voor het Kruithuis wordt een passende cultuurhistorische bestemming gekozen, bijvoorbeeld een vestingmuseum. (ii) Leegstand Kerkgebouwen: Hierbij wordt gestreefd naar alternatieve bestemmingen. De gemeente denkt mee met de eigenaar en werkt daaraan mee. Bijvoorbeeld door het vergunningenbeleid bij verbouwingen, dan wel wijziging van bestemming. (iii) Monumenten: de gemeente investeert in het bewaren van monumenten. Niet uitsluitend via grote restauraties, maar bijvoorbeeld ook door kleine kredieten te verstrekken aan particulieren voor het restaureren van kleinere maar even waardevolle cultuurhistorische elementen. (iv) Vestigingswerken: we blijven ons inzetten voor  het behoud van de Vestingwerken en het zichtbaar maken van onze cultuurhistorie in de stad.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.